صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:حسين آرائي درونكلا- کارشناس تشکیلات معاونت توسعه ومدیریت و منابع
بررسی تاثیر برقراري سیستم اتوماسیون اداري بر هزینه نيروي انساني دبيرخانه مركزي دانشگاه

چكيده

  سابقه و هدف : اگر مدیران گمان مي كنند که می توانند در ده سال آینده ، سازمان  خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته اداره کرده اند ، سخت در اشتباهندقرن حاضر را عصر اطلاعات ناميده اند زيرا حرف اول را در اين دوران فناوري اطلاعات ميزند تكنولوژي اتوماسيون اداري درحال فراگير شدن و سازمانها يكي پس ازدیگری در حال برقراری این تكنولوژي مي باشند تحقيق حاضر تاثير اين تكنولوژي را بر تعداد نيروي انساني دبير خانه سنجيده است .

 روش كار : .تحقيق حاضر از لحاظ محقق ،فردي و ازلحاظ هدف ،كاربردي واز لحاظ روش ، توصيفي و از لحاظ محل ، كتابخانه اي مي باشد. اين تحقيق مشخص مي نمايد كه بر قراری اتوماسيون اداري بر  هزینه نيروي انساني در واحد دبيرخانه مركزي چه تاثيري  داشته است . براي دستيابي به اين هدف از كليه آمار و ارقام مستند در بايگاني سال 1388  و گزارش اتوماسيون اداري  سال 1391 استفاده شده است .

    يافته ها :  در اين تحقيق مشخص گرديد علیرغم اینکه تعداد نامه های وارده و صادره افزایش قابل توجهی و معنا داری داشته است براي مثال تعداد نامه ها وارده از13742 در سال 1388 به تعداد  29231 در سال 1391 افزايش يافته و همچنين تعداد نامه هاي صادره از تعداد  8202 در سال 1388 به تعداد 16807  در سال 1391 افزايش يافته است . اما سرعت ثبت و گردش نامه ها بسیار بالا تر رفته به نحوی که پرسنل  دبیر خانه در تعداد 6 نفر ثابت باقی مانده است حال اگر بخواهیم این وضعیت را با سال 1388 مقایسه کنیم با افزايش بيش از دو برابري نامه ها باید افراد شاغل در دبیر خانه را به بیش از 12 نفر افزیش می دادیم .

 نتيجه گيري : اين تحقيق نشان داد  سیستم اتوماسیون اداری هزینه نیروی انسانی دبیرخانه مركزي را به کمتر از نصف  کاهش داده است. پيشنهاد مي گردد جهت افزايش سرعت كار و كاهش هزينه نيروي انساني در دبير خانه ديگر مراكز و سازمانها از سيستم اتوماسيون اداري بهره برداري گردد.

ایمیل : jafarianbehnam@gmail.com

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309760 : کل بازدید 4938 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 71483 : بازدید این صفحه 8 : بازدیدکنندگان آنلاين