صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین: روفیا شاهرخی – کاردان بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان گرمسار
اهمیت مراقبت از کودکان

درجهان امروزما به دلیل اشتباهات زیادی که مرتکب شده ایم، مقصریم اما بزرگترین اشتباه یا بهتر بگوئیم جنایتی که مرتکب شده ایم بی توجهی نسبت به نوزادان وکودکان بوده است.

بسیاری ازنیازها رامی توان به بعد موکول کرد اما در مورد کودک این چنین نمی توان کرد زیرا همین لحظه استخوانش درحال تکمیل و خونش درحال ساخته شدن و شعور و احساسش درحال رشد است. به همین دلیل نیازهایش را نمی توانیم به فردا موکول کنیم زیرا اسم او امروز است.

مطالعات اپیدمیولوژیک، اجتماعی وژنتیک نشان داده که بین سلامت کودک و والدین ارتباط وجود دارد و اهمیت حیاتی، در نحوه برخورد خانواده محور با سلامت کودک است. تامین سلامت کودک، مسئولیت والدین، اجتماع، سازمان ها، دولت و خود کودکان است. برای بسیاری از کودکان و خانواده هایشان هر روز جدید، فرصتی برای خودباوری بیشتر، تقویت سلامت و ارتقای اعتمادبه نفس است.

اما برخی دیگر در وضعیت بهداشتی مناسبی قرار ندارند؛ خطرات زیادی تهدیدشان می کند و امکانات آن ها برای مواجهه با این مشکلات محدود است. این کودکان نیاز به توجه، تشویق و مداخله دارند تا جسم، روان، هیجان و نگرش سالمی داشته باشند و به بزرگسالانی توانمند و با صلاحیت تبدیل شوند.

ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری، به تلاش افراد و سازمان های پزشکی و غیرپزشکی نیاز دارد. کودکان، سرمایه اصلی و آینده سازکشورند. پس تمامی توانمان را برای فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم و حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و رفتاری آن ها به کار بریم.

تكامل كودك از دوران جنینی آغازمی شود و با مراقبت و تغذیه مطلوب در دوران بارداری ، فرصت رشد و تكامل مطلوب كودك كه حق طبیعی اوست فراهم می شود. مهمترین دوران تكامل مغزي كودك در دو سال اول زندگی است كه نقش قابل ملاحظه ای  بر عملكرد ذهنی ،جسمی ، روانی ،اجتماعی وایمنی كودك دارد .تجربیاتی كه كودك در سالهای سوم تا پنجم زندگی كسب می کند او رابرای كسب مهارتهای اجتماعی ویادگیری در دوران مدرسه آماده می سازد . تجربیات و مهارت های كودك در دوران 6-8سالگی كه بدو ورود به مدرسه است در قدرت یادگیری او در دوران تحصیل حیاتی است . بنابراین مراقبت از كودك ، حمایت ، آموزش و رشد و تكامل مطلوب از دوره لقاح آغاز می شود و نه تنها مراقبت كودك بلكه مراقبت از مادرنیز برای بقاء ، رشد و تكامل كودك حائز اهمیت است.

 

كودكانی كه از مراقبت مطلوب برخوردارند درآموزش وسایر خدمات اجتماعی از بقیه جلوتر هستند توان تولیدبیشتری دارند و به قانون بیشتر احترام می گذارند . لذا هزینه های  آینده برای آموزش  بهداشت و هزینه های اجتماعی كاهش خواهدیافت و سرمایه های اجتماعی فزونی می یابد . برنامه هاي ادغام يافته تكامل دوران ابتدايي كودكي، فرصت فوق العاده اي جهت اجتناب يا تعديل مشكلات تكامل و فراهم آوردن منافع پايا براي فرد و جامعه را ايجاد مي نمايند.برنامه هاي مراقبت و تكامل ابتداي كودكي ، سبب بهبود وضعيت عدالت مي شوند و با فراهم آوردن " آغازي منصفانه " براي كودكان ، اين امكان به وجود مي آيد كه بي عدالتي هاي اجتماعي ، اقتصادي و جنسيتي مرتبط تعديل گردند.  مي توان با همكاري ، برخورداري مادران ، كودكان و نوزادان از خدمات اساسي با كیفیت را تضمين كرده ، وضعيت سلامت و تغذيه آنان را بهبود بخشيده و بقاي كودكان را در مركز تلاشهاي جهاني براي پيشرفت بشريت جاي داد.

در سالهاي گذشته ،جمهوري اسلامي ايران پيشرفت قابل ملاحظه اي در تحقق هر چه بيشتر حقوق اوليه كودكان ونوجوانان داشته است ازآن جمله دستيابي به پوشش وسيع ايمن سازي ،ريشه كني فلج اطفال ،كاهش مرگ و ميركودكان و افزايش قابل توجه ثبت نام درمدارس ابتدايي رامي توان نام برد.

اميد است با سعي و تلاش همه همكاران درزمينه نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان به منظور تحقق اهداف زير در طول يك نسل سعي و تلاش نماييم تا:

-   همه نوزادان باسلامت زندگي را آغاز كنند و در محيطي پرمحبت پرورش يابند تا بتوانند از نظر جسمي تندرست ،از نظر ذهني هوشيار ، از نظر عاطفي ايمن ،از نظر اجتماعي توانا و از نظر فكري پويا باشند.

 

-   همه كودكان به آموزش پايه بطوركامل و باكيفيت مناسب دسترسي داشته باشند.

 

-   همه نوجوانان فرصت بروز استعدادهاي فردي خود را در محيطي امن وبالنده داشته باشند و بتوانند در سرنوشت جامعه خود مشاركت كرده و به آن خدمت نمايند.

تامين ،حفظ وارتقاءسطح سلامت نوزادان وكودكان بعنوان گروهاي آسيب پذيرجامعه درخدمات بهداشتي جايگاه ويژه اي داردكه باافزايش آگاهي ،دانش ،مهارت وتوانايي در تمام سطوح كاركنان بهداشتي مي توان عوارض بارداري ،زايمان وپس اززايمان واختلالات بدوتولد را بموقع تشخيص ومراقبتهاي لازم رابه مادران ونوزادان درمعرض خطرارائه نمود. مطالعات متعدد دركشورهاي مختلف نشان داده كه بارعايت اصول اوليه مراقبت ازبدو تولد و ارائه صحيح مراقبتها ميتوان موفقيت چشمگيري دركاهش مرگ ومير و سلامت كودكان حاصل نمود.

"بر گرفته از سایت اداره سلامت کودکان"                                     

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22310057 : کل بازدید 5235 : بازدید امروز 0.88 : زمان بارگزاری صفحه 71491 : بازدید این صفحه 18 : بازدیدکنندگان آنلاين