صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:آزاده عليزاده گرجي - كارشناس سلامت ميانسالان معاونت بهداشتي دانشگاه
زن، قلب خانواده

اهميت سلامت زنان و هفته ملي سلامت بانوان

چرا هفته ملي سلامت بانوان وجود دارد؟

در اغلب كشورهاي دنيا روزهاي ملي خاص براي سلامت مردان و زنان در نظر مي گيرند. هدف معاونت بهداشتي وزارت متبوع از برگزاري هفته ملي سلامت زنان ، حساس سازي و اطلاع رساني در خصوص مهمترين اولويتهاي سلامت زنان به كل جامعه از جمله زنان ، مردان ، مديران و سياست گذاران بوده و در هر سال با همكاري اداره سلامت ميانسالان دفتر سلامت خانواده و دفتر آموزش و ارتقاي سلامت بر يكي از مهمترين موضوعات سلامت زنان متمركز مي شويم.

سلامت زنان در همه خانواده ها به عنوان فرزند ، خواهر ، همسر ، مادر يا مادر بزرگ اهميت خاصي دارد.  چند دليل مهم اين اولويت را حمايت مي كند :

زنان آسيب پذيرترند و در نتيجه بيشتر از مردان در جستجوي خدمات سلامت برمي آيند و پاسخگويي به اين نياز وظيفه نظام سلامت است.

زنان محور و مدير سلامت خانواده و يار و همكار ارائه دهندگان خدمات در سيستم سلامت هستند و بخش مهمي از فعاليتهاي مربوط به خودمراقبتي و مراقبت در منزل به عهده آنان است. آنها بطور معمول مديريت و برنامه ريزي سلامت خانواده از واكسيناسيون كودكان گرفته تا تغذيه نوجوانان و كاستن از استرسهاي بزرگتر ها و ارائه خدمات به سالمندان را به عهده دارند. بخش سلامت تغذيه از مزرعه تا سفره نيز معمولا عرصه تصميم گيري بانوان است.

از طرف ديگر آثار نامطلوب بيماري و مرگ و مير مادر بر سلامت اعضاي خانواده غير قابل چشم پوشي است . زنان به عنوان مادر در خانواده محور سلامت خانواده بوده و مرگ و مير ، ناتواني و رفتارهاي آنها ، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد. از جمله اين موارد مي توان خطرات تهديد كننده سلامتي مادران بر سلامت ساير گروههاي سني در خانواده را نام برد. ( انتقال مادر به جنين ، اثر سوء تغذيه و ديابت و فشارخون مادر بر جنين ، اثر استعمال دخانيات بر سلامت جنين و ساير افراد خانواده و ...)

بعلاوه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش مادران در شبكه يادگيري اجتماعي ، آثار رفتارهاي زنان و مادران بر جنبه هاي مختلف سلامت و بيماري و تاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده بر هيچكس پوشيده نيست.

همچنين بررسي ها نشان داده است كه نرخ مرگ و مير كودكاني كه مادر از دست داده اند ، افزايش قابل توجهي داشته است. افزايش موارد كار و كاهش تحصيل در فرزندان مادر از دست داده نيز از ساير آثار نامطلوب است. مرگ مادر نه فقط به دلايل مرتبط با حاملگي و زايمان بلكه  به دلايل ديگر نيز به همان اندازه براي خانواده فاجعه آميز و در تمامي ابعاد ، دردناك و جبران ناپذير است.

از طرف ديگر اكثريت ارائه دهندگان خدمات سيساتم بهداشتي درماني در سراسر كشور را زنان تشكيل مي دهند و اين موضوع نقش مستقيم زنان در ارتقاي سلامت جامعه را نيز آشكار مي نمايد.

جمعيت زنان

براساس سرشماري سال 90 ، زنان در همه گروههاي سني 37244000 نفر يعني حدود نيمي از جمعيت 75149669 نفري كشور را به خود اختصاص مي دهند. قاعده پهن هرم سني جمعيت در كشورهاي جوان مانند ايران در سالهاي آينده به گروههاي سني بالاتر يعني ميانه هرم تعلق خواهد گرفت و جمعيت زنان ميانسال كه در حال حاضر جمعيت 13 ميليون نفري را به خود اختصاص مي دهد و جمعيت آنان به سرعت و به فزوني خواهد گذشت. اكثريت آنان ( 13364352 نفر ) ساكن مناطق شهري مي باشند و با معضلات سلامت ناشي از شهر نشيني مواجهند. همه گروههاي زنان از دختران تا زنان ميانسال و سالمند ، نيازمند حمايت جدي براي ارتقاي همه جانبه كيفيت زندگي و سلامت هستند.

جهت مشاهده بقيه مقاله کلیک کنید.

جمعيت زنان به تفكيك گروه سني براساس سرشماري سال 1390

گروه سني

جمعيت

درصد از جمعيت زنان

دختران 0 تا 5 سال

3635780

9.76

دختران 6 تا 9 سال

2163692

5.8

دختران 10 تا 19 سال

6042654

16.2

زنان 20 تا 24 سال

4212922

11.3

زنان 25 تا 29 سال

4318020

11.6

زنان 30 تا 59 سال

13716174

36.8

زنان 60 سال و بالاتر

3136954

8.4

كل

37244000

100

 
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22580864 : کل بازدید 9580 : بازدید امروز 0.92 : زمان بارگزاری صفحه 71727 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين