صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:معاونت بهداشتی دانشگاه
شیر دهی با عشق الهی در مادران شاغل

شیر مادر بهترین غذا برای تغذیه شیرخوار است. (پیامبر اکرم(ص))

   متاسفانه در نتیجه تغییرات سریع اقتصادی –اجتماعی و شهر نشینیدر قرن بیستم ، شروع و طول مدت تغذیه با شیر مادر در دنیا کاهش یافته است  و اشتغالزنان به عنوانيكي از دلايل عمده در این كاهش، ذكر مي گردد. اشتغال بكار مادران ،فرصتشيردهيوانجامسايرفعاليتهاي مراقبتكودكرامحدود مينمايد به طوريكهبرخي مطالعات نشاندادهاند، اگر چه ميزانشيردهيدرهنگامتولد درمادرانشاغل مشابه باغير شاغلين است اما پساز گذشت چند ماهاين ميزان درمادرانشاغلكاهش چشمگيريمي يابد،چرا؟ این امر  شاید به دلیل کمبود  اطلاعات مادران  در مورد نحوهشيردهي،خستگيوكمبودوقتمادر،تبليغاتتغذيهبابطري، احساسنامناسب بودن شيردهي بانقش حرفه اي،  نگرانيدر موردبيقراريكودك و….می باشد.

   اما خوشبختانه امروزه  با شناخت مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک و مادر، روند جهانی به سوی ارتقای تغذیه با شیر مادر تغییر جهت داده است و شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر که 10 تا 16 مرداد ماه می باشد "حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیر مادر و پرورش کودک" می باشد.

  همانطوریکه که می دانید زنان، بخش مهمي از نيروي کار جامعه را تشکيل مي دهند و هر روز بر تعداد قبولي خانمها در بسياري از آزمون ها افزوده مي شود ولی اين مساله نمي تواند و نبايد فرصتهاي تغذیه با شیر مادر  و مراقبت از کودک به وسيله مادر را محدود کند، به شرطي که مادر بتواند ميان کار و شيردهي خود توازن برقرار کند.
در میان توجه خاص و حمايت خانواده به ويژه جامعه از مادران شاغل در دوران شيردهي ضروري است تا با ايجاد تغييرات اجتماعي و قانوني لازم ترتيبي اتخاذ شود که جدايي مادر و شيرخوار به حداقل برسد. بدين منظور مادر بايد از مرخصي کافي زايمان، مرخصي ساعتي شيردهي، ساعتهاي کار قابل تغيير و انعطاف يا شيفتي. مهدکودک و تسهيلات لازم براي دوشيدن شير در محل کار برخوردار شود.

 برکسی پوشیده نیست که اگر چه  تغييرات اجتماعي، وضع و تعديل قوانين براي حمايت مادران شاغل شيرده در جامعه به عنوان راه حل هاي درازمدت ضروريست، اما هدف از اين مقاله آن است كه مادران را در شرايط موجود با امكاناتي كه در اختيار دارند به بهترين وجه كمك كنيم تا شيردهي موفقي داشته باشند.

 توصيه هاي ذيل به حفظ و تداوم شيردهي مادران شاغل كمك مي‌كند :

1- براي بهره مندی کودکان از مزایای تغذیه با شیر مادر در درجه اول مادر بايد اعتقاد داشته باشد که شير مادر بهترين غذا براي شيرخوار است و شيردهي او در هر شرايطي بايد ادامه يابد و براي کسب اطلاعات لازم در زمينه راههاي تداوم شيردهي، دوشيدن و نگهداري شير خود تلاش کند.

 2-حمايت پدر يكى از عوامل مؤثر در زمان شيردهى مادر است. براساس چند بررسى انجام شده اگر پدر اعتقاد به تغذيه با شير مادر داشته باشد و اهميت آن را بداند، 75 درصد شيرخواران به طور كامل با شير مادر تغذيه مى‏شوند.
3- شایسته است پدرانهر كمكى كه قادرند انجام دهند تا همسرانشان بتواند كودك خود را با شير خود تغذيه كند. گاهى كمك‏هاى ساده‏اى چون بغل كردن، بازى كردن، حمام كردن كودك و مراقبت از ساير فرزندان و بردن آنها به مدرسه و انجام خريد و كارهاى خانه كمك بسيار بزرگى براى مادر شيرده مى‏باشد.
از طرفى پدر با تهيه مواد غذايى مورد نياز همسرش در دوران باردارى و شيردهى (انواع گوشت‏ها، لبنيات، غلات، نان و سبزى و ميوه‏ها) و اطمينان از خوردن همسر، نقش مهمىدر سلامت فرزند و همسر خود دارد.

4- مادر شیر ده  باید استراحت و تغذیه مناسب و کافی ( متعادل و متنوع) و نه بیش از حد، داشته باشند.  پدر  می تواند  با كاهش مسئوليت‏هاى مادر در دوران باردارى و شيردهى، امكان استراحت بيشتر او را فراهم كنند.

5- پدر می تواند با اهميت دادن به شير مادر و اظهار اين مطلب و افتخار به شيردهى همسرش بين دوستان و اقوام، مادر را به ادامه شيردهى تشويق و ترغيب كند.

6-  چنانچه محل كار مادر، دور از منزل است و يا مهد كودك در جوار محل كارش وجود ندارد و نمي‌تواند از مرخصي ساعتي براي شيردهي استفاده نمايد، شيرش را دو تا سه بار در محل كار بدوشد و در صورت امكان در يخچال نگهداري نموده براي تغذيه طفلش به خانه بياورد  تا فردي كه مراقبت از طفل را به عهده دارد، کودک را با اين شير با استفاده از فنجان، سرنگ،  قاشق و ... تغذيه كند. اين امر براي حفظ توليد و تداوم شيردهي مادر ضروري است. چنانچه شيرخوار بيش از 6 ماه دارد مي‌تواند در ساعات دوري مادر با غذاهاي كمكي نيز تغذيه شود.

7- تغذيه انحصاري شيرخوار با شير مادر در تمام مدت مرخصي زايماني به ويژه در شش ماه اول صورت گيرد. شيرخوار تا زماني كه واقعاً مورد نياز نباشد (بعد از 6 ماهگي) با غذاهاي كمكي تغذيه نشود.

8- مادر با تصور بازگشت به كار و امكان پذير نبودن تغذيه شيرخوار با شير مادر، تغذيه او را با بطري آغاز نكند و در عوض، شروع به تمرین دوشیدن شیر و نگهداری از آن در دمای مناسب نموده و همچنین جهت  تمرین خوراندن شیر دوشیده شده با فنجان به طفل برنامه ریزی نماید. در حقیقت، فردی که مسئول مراقبت از کودک در زمان سر کار رفتن مادر است، می بایست این کار را تمرین نماید .

9- تغذيه با شير مادر به هنگام شب، صبح زود و هر زمان ديگري كه مادر در خانه است ادامه يابد. اين كاربه حفظ توليد شير كافي كمك مي‌كند و نيز شيرخوار از مزاياي شير مادر در طول روز برخوردار مي‌شود و ياد مي‌گيرد كه شبهابيشتر بمكد و قسمت بيشتر شير مورد نياز خود را دريافت نمايد و در طول روز، بيشتر خوابيده و نياز به شير كمتري داشته باشد.

10-  شيرخوار هنگام دوري مادر حدود نصف فنجان يا 100 ميلي ليتر شير دوشيده شده براي هر وعده تغذيه نياز دارد و چنانچه مادر قادر به دوشيدن اين مقدار نيست، هر چقدر كه مي‌تواند بدوشد.

11- توصیه می شود که مادر شیرده غذايمغذي مختصري (بين وعده هاي اصلي) در محل کار مصرف کند.

12- مادر می تواند از تجربيات مفید ديگر زنان شاغل که شير مي دهند نیز استفاده کند.

در انتها میتوان گفت :

تغذیه با شیر مادر کاری عاشقانه است، عشقی که هدیه الهی به زن است تا در آفرینندگی خدا شریک باشد .

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22247305 : کل بازدید 4096 : بازدید امروز 0.82 : زمان بارگزاری صفحه 71396 : بازدید این صفحه 13 : بازدیدکنندگان آنلاين