صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:علیرضا پیمان خواه کارشناس روابط عمومی
آسیب شناسی روابط عمومی

شهرت و آگاهی برای موفقیت در تولید و یا ارائه خدمات شایسته و مفید امریست ضروری و یک آرزو که دست یافتن به آن،مشروط به اهمیت و توجه به روابط عمومی ها امکان پذیر می باشد.

آسیب شناسی روابط عمومی

 

شهرت و آگاهی برای موفقیت در تولید و یا ارائه خدمات شایسته و مفید امریست ضروری و یک آرزو که دست یافتن به آن،مشروط به اهمیت و توجه به روابط عمومی ها امکان پذیر می باشد.به طوری که بازار یاب با تلاش خلاقانه و روابط عمومی با پوشش رسانه ای و مشاوره های خردمندانه باعث عزت و اعتبار یک شرکت یا سازمان می گردد.،روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند،چشم بینا ،گوش شنوا و زبان گویای یک مدیر از مهمترین ارکان یک سازمان محسوب می گردد.وهمانند سرمایه ای است ارزشمند که در صورت توجه و اهمیت دادن به آن،آن شرکت یا سازمان را به ثروت و سعادت می رساند. و می تواند در راستای انجام وظایف خویش به عنوان یک کانال و پل ارتباطی مطمئن بین سازمان و جامعه عمل کند،

اولین آسیب پیش رو: اینکه امروزه مدیران ارشد در دستگاههای اداری،اعم از بخش خصوصی،عمومی و دولتی وظیفه روابط عمومی را در ایران فقط برقراری ارتباط متعارف درون و برون سازمان و البته در بعدی به مراتب قوی تر از تشریفات و ارائه خدمات فرهنگی از قبیل پارچه و پلاکارد نویسی و امثال آنها می دانند و با این وجود اکثر این مدیران شنیده اند که روابط عمومی یک بازوی مشاوره ای مهم برای عالی ترین مقام اجرایی به حساب می آید،آسیب اینجا است که این شنیدن،مترادف با آگاهی یا اعتقاد آن مدیر نیست.چرا که اگر آگاهی و اعتقادی بود ما نباید در بعضی از سازمانهای خود مخصوصا در شهرستانها شاهد بعضی از آسیب ها باشیم.

دومین آسیب اینکه:غالبا روال کار روابط عمومی ها به ویژه در کشور ما هر چقدر هم در وادی علم و اقتدار سیر کنند به این ترتیب است که ارتباطات درون بخشی آنان از بیرون به درون گردش دارد در حالی که امروزه نظریاتی چون «مخاطب سنجی» «مخاطب محوری»«پاسخگو بودن»و...می طلبد که روابط عمومی ها پوست بیندازند و ارتباطات از درون به بیرون را توسعه دهند.مثلا با توسعه ارتباطات از درون به بیرون؛روابط عمومی ها در حوزه بهداشت و درمان  می توانند به عنوان یک بازوری توانمند در اجرای طرح تحول نظام سلامت  و تظمین کننده موفقیت آن برای سازمان خود باشند. چرا که معمولا بخش های فنی و تخصصی در هر دستگاه به عنوان ابجاد کننده فعالیت و جویای همکاری روابط عمومی در همگان سازی اطلاعات و فعالیتهای خود میشوند.این نوع ارتباطات،ارتباطات از بیرون به درون نام دارد،یعنی اطلاعات و آمار فعالیت ها و دستورات از خارج روابط عمومی به روابط عمومی می رسد و روابط عمومی آنها را به جامعه منتقل می کند و سعی در همگان سازی آنها دارد.در این حالت روابط عمومی خود منشاء یک فعالیت نیست،در حالی که در الگوی ارتباط از درون به بیرون روابط عمومی خود منشاءایجاد فعالیت و جویای همکاری بخش های فنی و تخصصی میشود.به این ترتیب که روابط عمومی با ارتباط دوسویه نیازها، سوالات،خواسته ها و شرایط مقتدر آینده را از نگاه مخاطبین بررسی و تحلیل می کند و آنها را به بخش های فنی و تخصصی سازمان خود منعکس می کند و جویای این معنا می شود که برنامه ها و فعالیت ها باید در راستای تحقق این نیاز ها تدوین و اجرا شوند.در اینجا نه تنها روابط عمومی به عنوان منشا ایجاد یک فعالیت معرفی می شوند بلکه در بعدی فراتر از همکاری،چشم اندازی کاملا جدید پیش روی واحد های تخصصی می گشایند تا آنها با استفاده از اطلاعات ارائه شده به تجزیه و تحلیل موارد مربوط به خود بپردازند و چند و چون آن را به صورت گزارش تفصیلی در اختیار عالی ترین مقام اجرایی قرار دهند.اجرای طرح هایی در چهار چوب وظیفه مدیریت روابط عمومی با ارزش افزودن و توجه به آن بیانگر این حقیقت است که: هر قدر توجه به روابط عمومی در یک دستگاه بیشتر باشد،به همان اندازه بهره وری بیشتری در مجموع عملکرد آن دستگاه حاصل می شود..

سومین آسیب :چگونه روابط عمومی به عنوان زبان گویا،گوش شنوا و چشم بینای یک سازمان باید عمل کند،در حالی که معمولا روابط عمومی ها مخصوصا در شهرستانها چند پیشه هستند.حال شما بگویید که این زبان گویا،گوش شنوا و چشم بینا ی یک سازمان با وجود چند شغله بودن آیا وقت برای بیان مطلب را که دیده و یا شنیده دارد.

در خاتمه به خاطر داشته باشیم،هدف روابط عمومی در هر سازمان باید حل مشکلات مشترک بین سازمان و مخاطبین سازمان بوده و مجرایی باشد مطمئن برای تبادل اندیشه ها و افکار مردم،از طرفی مهمترین وظیفه و رسالت روابط عمومی،باید آگاه کردن مردم از تلاش ها و عملکرد و مشکلات پیش روی سازمان و ترتیب اثر دادن این نظرات،در برنامه ریزی های آتی به منظور رسیدن به رشد و توسعه بیشتر سازمان باشد.لذا استفاده بجا از رسانه ها،این شمشیر دو دم،که هم می تواند ضعف های سازمان را شناسایی و بیان نماید،تا نسبت به تقویت یا رفع آنها اقدام شود و هم می تواند نقاط قوت را به بهترین شکل بیان کند و افکار عمومی را آگاه سازد و انتقال دهنده آسان و بی دردسر نظرگاهها و دیدگاهه و عملکرد سازمان به مردم و بالعکس باشد.

 خلاصه اینکه:یک روابط عمومی خوب باید:

به عنوان زبان گویا و یا سخنگوی یک سازمان بهترین مرجع برای پاسخگویی بین سازمان و مردم باشد و باید جوابگو و اطلاع رسان پیام ها،سیاست ها و برنامه های یک سازمان به مخاطبان باشد .

به عنوان اتاق فکر یک سازمان برای پاسخگویی،باید شناخت کافی از ابزارهای پاسخگویی آن سازمان داشته باشد.

از همه مهمتر اینکه به عنوان گوش شنوای و چشم بینای یک سازمان ضمن تلاش برای خوب دیدن و خوب شنیدن حرفها و خواسته های مردم و سایر نهادها و رعایت قائده کم گویی و گزیده گویی با ایجاد رابطه تنگاتنگ با رسانه های جمعی،نقش بهترین حلقه اطلاع رسانی،بین سازمان و سایر اقشار مردم جامعه را اجراء نمایند.


 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22247301 : کل بازدید 4092 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 71393 : بازدید این صفحه 15 : بازدیدکنندگان آنلاين