صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:شهلاحقیقت رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی
اهمیت پیشگیری از اعتیاد

برای محافظت از فرزندان از اعتیاد نه آزادی / نه سخت گیری / بلکه نظارت و حمایت دائمی

اهمیت پیشگیری از اعتیاد مصرف مواد مخدر يكي از معضلات جامعه جهاني است و از اين رهگذر خطرات فراواني به جامعه و افراد مي رسد، يكي از عوامل شيوع اعتياد، دسترسي آسان و سريع به مصرف مواد مخدر است. در عين حال بايد توجه داشت، اعتياد در اكثر موارد سير فزاينده دارد. به اين معني كه مصرف مواد به طور معمول از مواد مخدر سبك و داراي قدرت تخريبي اندك شروع و به مواد مخدر سنگين و مخرب منتهي مي شود كه سرانجام به بهم ريختگي شخصيت، سلامت و زندگي فرد منجر مي شود.
امروزه آنچنان اين معضل زندگي افراد در خانواده ها را احاطه نموده كه هر لحظه هر فرد يا خانواده اي را به نابودي مي كشاند خسارتها و ضررهاي مالي و جاني كه به خانواده ها و جامعه تحميل مي كند كمتر از يك جنگ خانمان سوز نيست، پژوهشگران عوامل خطر مشخصي را در زمينه مصرف مواد مخدر، بزهكاري و مشكلات مربوط به آنها شناسايي كرده¬اند. اين عوامل در اصلي¬ترين نهادهاي اجتماعي يعني خانواده، مدرسه، گروه همسال و جامعه و حتي در خود فرد قرار دارد.
در اين گستره آنچه كه براي ريشه يابي به منظور خشكاندن يا مرهم گذاري براي تسكين دادن و مانع شدن مهم به نظر مي رسد خانواده، به عنوان يك جامعه كوچك است چرا كه خانواده، عنصر كوچكي از جامعه است كه ريشه و منشأ تمام رويدادهاي آينده است؛ در تيررس قرار دارد و هم قابل كنترل است؛ بر اين اساس جريانهاي مهمي كه در خانواده وجود دارد، از جمله شيوه هاي رفتاري و ارتباطي كه والدين با فرزندان خود دارند، بخصوص نوع رفتار والدين چگونگي زندگي آينده فرزندان را رقم مي زند.
عوامل خطرسوءمصرف مواد مخدر والكل در دو زمينه كلي شناسايي شده¬اند:
1- در بافت اجتماعي يا محيطي كه افراد در آن پرورش مي¬يابند، مانند اجتماعات و محله¬ها
2- در درون فرد و روابط او با خانواده، مدرسه و گروه همسال
   مهم‌ترين‌ دلايل‌ مصرف‌ مواد در جوانان و نوجوانان عبارتند از :  پذيرفته‌ شدن‌ در جمع‌ دوستان‌ (همرنگي‌ با آنها) - كنجكاوي‌  و هيجان‌طلبي‌ - رفع‌ نگرانيها و فشارهاي‌ دروني‌- كمبود امكانات‌ تفريحي‌ و سرگرمي‌- جلب‌ توجه‌ كردن‌ و نشانه‌ بزرگ‌ شدن‌- دسترسي‌ راحت‌ و سريع‌ به‌ مواد - عدم‌ آگاهي‌ و يا نداشتن‌ اطلاعات‌ كافي‌ دربارة‌ مواد مخدر  و پي‌آمدهاي‌ آنها - فشار درسي‌ و امتحانات‌ -  نااميدي‌ نسبت‌ به‌ آينده‌ و نوعي‌ پوچ‌ گرايي‌- سست‌ شدن‌ باورهاي‌ مذهبي‌- نداشتن‌ اعتماد به‌ نفس‌ – اختلالات رواني همراه شامل افسردگی اساسي و اختلالات شخصيت و...
   آموزش مهارتهاي اجتماعي و انطباق با استرس، آموزش از طريق همسالان، ايجاد نگرشي منفي نسبت به مصرف مواد با دادن اولويت به ارزشهاي اجتماعي، ارزش دادن به سلامت فردي و ارتقاء حس مسئوليت فردي، آموزش مقاومت در برابر گروه همسن، دادن اطلاعات در مورد مضرات مواد مخدر و انتقال اطلاعات واقعي در مورد مواد مخدر، الگوي مناسبي براي تغيير رفتار و آموزش مهارتهاي اجتماعي است.
    اجرای برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد به منظور ارایه ي اطلاعات و آگاه‌سازی مناسب و به موقع آحاد جامعه بالاخص جوانان و خانواده‌ها می‌تواند در تربیت نسل سالم به عنوان سرمایه اجتماعی و انسانی کشور نقش بسزایی داشته ‌باشد.    به همين جهت اهميت دادن به پيشگيري از اعتياد و آموزش مهارت‌هاي زندگي  و فرزند پروري توجه بيشتري را طلب مي‌كند. همچنين اجراي اين برنامه ها در محلات پر خطر و آسيب خيز  با كمك  خود مردم منطقه و حمايت افراد كليدي  مي تواند آسيبهاي اجتماعي در آن مناطق را كاهش دهد.

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22310070 : کل بازدید 5248 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 71492 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين