صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:بتول لاجوردی کارشناس ارزیابی و عملکرد دانشگاه
مکانیزه شدن فرایند ارزیابی عملکرد سال 96 کارمندان

فرآیند بارگذاری امضاء در سامانه ارزیابی عملکرد

 

"مکانیزه شدن فرایند ارزیابی عملکرد سال 96 کارمندان"

ارزیابی عملکرد درهربخشی ازسازمان ،فرایندی انکارناپذیراست که ازحداقل نتایج آن میتوان به تعیین نقاط قابل بهبود درکار وتاثیر آن بر نحوه عملکرد افراد اشاره نمود.دراین راستا ارزیابی عملکرد کارکنان با شکلی سازمان یافته ازسال 1372 دردانشگاه های علوم پزشکی استقرار یافت.از سال 72 تاکنون ،ارزشیابی سالیانه با دستورالعملهای مختلف ، با اهداف چندگانه و به صورت غیر مکانیزه انجام شده است. تغییر شکل انجام فرایند ارزشیابی از شکل سنتی به شکل نرم افزاری از سالها قبل مطرح که به علل عدم تامین منابع مالی نافرجام ماند.

درنیمه دوم سال 96 ، بدنبال الزام دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص مکانیزه نمودن ارزشیابی سالیانه و پیگیریهای مکرر از سوی وزارت متبوع ، در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برنامه نرم افزاری ارزیابی عملکرد خریداری و نصب گردید و بدنبال نصب برنامه ، مقرر گردید ارزیابی سال96 کارمندان از طریق سامانه انجام پذیرد.

سامانهارزیابیعملکرددربخش "سایر نرم افزارها"دراتوماسیون اداری و یا از آدرس ذیل قابل دسترسی است:

http://salary.semums.ac.ir

برای ورود به سامانه ارزیابی عملکرد، به بارگذاری "امضاء کاربری " نیازاست که طی فرایند ذیل صورت می پذیرد:

 

جهت مشاهده فرایند "بارگذاری امضاء در سامانه ارزیابی عملکرد" کلیک کنید.

 

 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309680 : کل بازدید 4858 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 71477 : بازدید این صفحه 20 : بازدیدکنندگان آنلاين