صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:احمد محبوبی
درباره ايدز و HIVبيشتر بدانيم

تنها سه دهه از شناخت بيماري ايدز مي‌گذرد، حدود 40ميليون نفر با ابتلا به اين ويروس زندگي مي‌كنند و حدود 35 ميليون نفر از اين بيماري جان باخته‌اند.

درباره ايدز و HIVبيشتر بدانيم

 

 مقدمه:

     با آنكه تنها سه دهه از شناخت بيماري ايدز مي‌گذرد، حدود 40ميليون نفر با ابتلا به اين ويروس زندگي مي‌كنند و حدود 35 ميليون نفر از اين بيماري جان باخته‌اند. فقدان دسترسي به آموزش و خدمات پيشگيري يكي از عوامل اصلي گسترش اين بيماري است. براي كاهش روند ابتلاء به ايدز بايد افراد را از حق دسترسي به اطلاعات صحيح، پيشگيري ودرمان بهره‌مند سازيم.

اپيدميولوژی:

   عفونتHIV و ايدز يك همه‌گيري جهاني است كه موارد ابتلاي آن ازتمام كشورهای جهان گزارش شده است اگرچه عفونت اچ آي وی نخستين بار درايالات متحده ومدت کوتاهی پس از آن در اروپای غربی شناسايی شده است اما به سرعت توسعه يافته ودرسراسر جهان مشاهده گرديد. با گذشت كمتراز سه دهه از شناسائي بيماري 75  ميليون نفر درجهان به اين بيماري مبتلا شده كه حدود  35 ميليون نفردرجهان ازاين بيماري فوت نموده اند.درهرروزحدود14هزار موردجديد به تعداد بيماران اضافه مي شوند كه 97% آن دركشورهاي درحال توسعه مي باشند.تاكنون درايران حدود 28357 نفر بيمارشناسايی شده اند که مهمترين راه انتقال درايران همچنان اعتياد تزريقی می باشد.  ولي روند بيماري در سالهاي اخير دال بر افزايش انتقال از طريق جنسي رانشان مي دهد. از ويژگی های اين بيماری سرعت انتقال وگسترش ،پنهان ماندن و تاثيرات اين بيماری جنبه جهانی يافته وبه مشکل بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی مبدل گرديده است وباعث شده تاهمه کشورهاوسازمانهای رسمی وغير رسمی به مبارزه با آن برخيزند.

عامل بيماري:

   ويروسي است به نام اچ آي وي (HIV) كه از حروف اول نام «ويروس نقص ايمني انساني»گرفته شده  است، اين بيماري به سيستم ايمني انسان حمله مي كند. سيستم ايمني انسان شامل گلبولهاي سفيد درجريان خون وغدد لنفاوي است كه مي تواند مواد خارجي يا ميكروبهايي كه وارد بدن مي شوند را تشخيص داده و از بين ببرنداين ويروس سيستم دفاعي را تضعيف نموده وكم كم سيستم دفاعي را از بين مي برد و بدن ديگر قادر به دفاع درمقابل ميكروب ها نبوده ودير يا زود عفونت سرتاسربدن رافرا مي‌گيرد.

دوره پنجره:  مدت زمانى كه طول مى كشد تا در فردى كه ويروس عامل ايدز وارد بدنش شده است، آنتى بادى توليد و تست HIV او مثبت شود را «دوره پنجره‌اى (Window period) مى نامند. اين مدت معمولاً درآلودگي به اچ آي وي حدود 4 هفته تا سه ماه طول مى كشد اما در مواردی ممكن است تا شش ماه هم به طول انجامد در اين حالت نه در آزمايش مشخص مي گردد که فرد اچ آي وي مثبت است و نه علامت باليني بيماري وجود دارد وممکن است که خود فرد نيز اطلاعي ازوضعيت خود نداشته باشد. اما مي تواند بيماري را به ديگران منتقل كند.

دوره بدون علامت :

    در حال حاضر زمان متوسط بين عفونت با اچ آي وي و ظهور علائم بروز ايدز حدود10 سال مي باشد . كه به عواملي مانند وضعيت سلامتى ، تغذيه ، ورزش ، وضعيت روحی روانی و رفتارهاى فرد آلوده بستگى دارد.درحال حاضر با تجويز درمان هاى موجود كه تكثير ويروس را مهار مي‌كنند، مى توان سرعت ضعيف شدن دستگاه ايمنى را كند كرد. همچنين مى‌توان از بعضى از بيمارى هاى فرصت طلب همراه با ايدز پيشگيرى يا آنها را درمان نمود.

نشانه های عفونت HIV :

    حدود70% موارد پس ازابتلاي به عفونت اوليه با ويروس HIV علائم خفيفي مانند گلو درد، بثورات پوستي و تورم غددلنفاوي راتجربه مي كنند اين علايم سريع ازبين مي روند وفردممكن است تامدتهاي طولاني هيج نشانه اي نداشته باشدوظاهرا سالم به نظر مي رسدواحساس سلامتي كندوازآلودكي خودمطلع نباشد . علائم اصلي بيماري در مرحله ايدز عبارتنداز:ازدست دادن بيش از10%وزن بدن، تب به مدت بيش ازيك ماه، اسهال مزمن به مدت بيش ازيك ماه وخستگي شديد وپايدارو...   

راههاي سرايت:

1    - انتقال از طريق خون و فراورده هاي خوني (تماس با خون): امروزه بااقدامات انجام شده درکشورهای جهان خطرانتقال ويروس اچ ای وی ازطريق انتقال خون کاهش زيادی يافته وحتی می توان گفت به صفر رسيده است. اصولاً هر جسم برنده و نوك تيز اگر به اين ويروس آلوده باشد مي‌تواند باعث ورود ويروس به بدن انسان گردد. (ابزار و لوازم حجامت، سوراخ كردن گوش، خالكوبي، تيغ سلماني، ابزار دندانپزشكي، جراحي و مامايي، سرنگ و سرسوزن ). اين وسايل بايد يكبار مصرف باشند و يا با شرايط استاندارد استريل شوند و به طور مشترك براي چند نفر استفاده نشوند. مهمترين راه انتقال اچ آي وي در ايران و برخي ديگر از كشورهاي جهان استفاده افراد معتاد از سرنگ مشترك جهت تزريق مواد مخدر مي‌باشد. به طوريكه در ايران 3/67% موارد آلودگي از اين طريق بوده است.

2- انتقال ازطريق تماسهاي جنسي: يکی ازشايعترين راه انتقال عفونت اچ ای وی درسراسرجهان بويژه درکشورهای درحال توسعه انتقال از راه جنسی(آميزشی) می باشد. ودرکشورما براساس آخرين آمار موجود7/13 درصد موارد از اين راه مبتلا شده اند. كه نشان دهنده افزايش انتقال بيماري از اين راه می باشد . ترشحات جنسي افراد آلوده به اچ آي وي مي تواند باعث انتقال ويروس شوند لازم به ذكر است وجود عفونتهاي ديگر دستگاه تناسلي خطر انتقال ويروس را افزايش مي دهد.

3- انتقال ازمادرآلوده به كودك: بيشترين احتمال  انتقال از مادر آلوده به جنين، نوزاد يا شيرخوار در زمان بارداري ،هنگام زايمان و شيردهي اتفاق مي افتد.

اچ آي وی ازچه راههايی منتقل نمی شود:

   ويروس اچ آي وي با كاركردن در كنار همديگر، زندگي دسته جمعي، هم صحبت شدن و معاشرت‌هاي اجتماعي، نشستن در كنار يكديگر، غذا خوردن و آشاميدن، دست دادن و روبوسي، اشك و بزاق، از راه هوا (عطسه و سرفه)، استفاده از سرويس‌هاي بهداشتي مشترك ( حمام، توالت، استخرها)، نيش حشرات، استفاده از تلفن‌هاي عمومي منتقل نمي شود.

راههاي  پيشگيري: با توجه به اينكه بيماري اچ.آي.وي برخلاف برخي ويروسهاي بيماريزامانند سرماخوردگي يا اسهال راه انتقال محدودي دارد پيشگيري از آن در اكثر مواقع با رعايت برخي اصول آسان است كه عبارتند از:

1- تقوا و خويشتن داري، پرهيز از هر گونه تماس جنسي خارج از چارچوب ازدواج

2 پايبندي به اصول اخلاقي واجتناب ازبي بندوباري جنسي

3–عدم استفاده ازهر گونه مواد روانگردان، توهم زا، شادي آور، محرک و مخدر والكل كه مي تواند كنترل بر روي رفتارهاي فرد را كاهش داده وسبب تماسهاي جنسي پر خطرگردد

4- عدم استفاده از وسائل مشترك ازجمله مسواک، تيغ ريش تراش و...

تشخيص:

   از ظاهر افراد نمي توان به وجود بيماري پي برد. هرفرد ظاهرا سالمی را كه درمحل كار، مدرسه، استاديوم ورزشي، خيابان و ... ملاقات مي كنيد ممكن است بدون آنكه حتي خود آگاه باشد آلوده به ويروس باشد در حالي كه واقعا سالم به نظر مي رسد ومي تواندويروس را به فرد ديگر منتقل كند. تنها راه تشخيص بيماري آزمايش خون مي باشد.

درمان:

    تاكنون درمان قطعي براي اين بيماري شناسايي نشده است اما ارائه درمان ضد رترو ويروسی مؤثرترين راه افزايش طول عمر بيماران است. برخورداری از اين خدمات نه تنها موجب  بهرهمندی بيمار ، بلکه به کنترل همهگيری نيز کمک میکند. چرا که بهبود کيفيت زندگی و طول عمر بيماران يکی از مؤثرترين راههای کاهش انگ وتبعيض ناشی از اچ آی وی است. کاهش انگ وتبعيض باعث تسهيل مراجعه مبتلايان وافراد در معرض خطر به سرويس های خدمات پبشگيری می گردد وبه اين ترتيب به کنترل همه گيری کمک می کند.در حال حاضر تمام خدمات درماني به افراد مبتلابه اچ اي وي رايگان است.البته با توجه به اين درمانها، ويروس از بين نمي رود وبيماري مي تواند به ديگران منتقل شود.

اما سخنی درمورد مرکز مشاوره بيماری های رفتاری:

    مرکز مشاوره بيماريهای رفتاری يك مركز دولتي است كه خدماتي مانند: مشاوره قبل و بعد از آزمايش اچ آي وي و ايدز، مشاوره روان شناختي و جلسات گروه درماني، مشاوره و معاينات پزشكي، مشاوره و خدمات ترک اعتياد و کاهش آسيب، خدمات مددکاري، پيگيري سلامت مبتلايان و تجويز دارو در موارد ضروري، انجام معاينات و مشاوره هاي تخصصي (روانپزشکي، چشم پزشکي، عفوني و ...) و يا ارجاع به مراکز تخصصي معتبربراي بيماران، برگزاري جلسات آموزشي و...درآن انجام مي گيردوکليه خدمات دراين مراکز رايگان می باشد.

آدرس مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري سمنان:خيابان شهيد رجايي ،كوجه شهيد رحمانيان، جنب فروشگاه كاركنان دانشگاه تلفن  33321361 ساعت پذيرش 16-19 روز هاي يكشنبه وسه شنبه مي باشد

 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22247412 : کل بازدید 4203 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 71401 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين