بیست و ششمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

بیست و ششمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ بیست و ششمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران با حضور محققان و پزشکان مشهور از داخل و خارج از کشور در کنگره و سمپوزیوم های مرتبط برگزار در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان می شود.