بهره برداری از بزرگترین اورژانس حوادث کشور و بیمارستان سوختگی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بهره برداری از بزرگترین اورژانس حوادث کشور و بیمارستان سوختگی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفتگو با روابط عمومی این دانشگاه گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت های فیزیکی در ارائه خدمات بهینه سلامت به هم استانی های عزیز و با تلاش های شبانه روزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به حول و قوه الهی در روزهای آینده آرزوی چندین ساله هم استانی های عزیز به ثمر خواهد نشست و بزرگترین اورژانس حوادث کشور و بیمارستان سوختگی سمنان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان افزود: ایجاد زیرساخت هایی مانند اورژانس حوادث کشور و بیمارستان سوختگی این دانشگاه از سویی منجر به بهبود فضای بیمارستانی و از سویی دیگر باعث بی نیازی اعزام بیماران و سفر ساکنان به استان های مجاور برای دریافت خدمات درمانی خواهد شد.

دکتر دانائی ادامه داد: قرار گرفتن استان سمنان در مسیر زائرین و مجاورین حرم مطهری رضوی نیاز به ایجاد این چنین پروژه ها را دو چندان نموده و امیدواریم با بهره برداری این پروژه های عظیم، در راه خدمات بهتر و مناسب تر به هموطنان عزیز قدم های بلندتری را برداشته و در حوزه سلامت این استان شاهد انقلابی چشمگیر در سال های اخیر خود خواهد بود.