مدیر روابط بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان (SEMUMS) در سال 2016 برای تدوین سیاست ها ، برنامه ها و تعیین اهداف همسویی مراکز تحقیقاتی ، آموزشی و درمانی با گسترش پیوندهای بین المللی و تحقق اهداف زیر تأسیس شد:

  • به منظور ارتقاء همکاری های بین المللی در زمینه های آموزش ، تحقیقات و فناوری ، امضای تفاهم نامه با مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی برای تبادل اساتید ، محققان و دانشجویان دکتری. همچنین تلاش برای یافتن پتانسیل های علمی و پژوهشی در هر دو طرف،
  • دستیابی به استانداردهای بین المللی در آموزش و پژوهش و همچنین ارتقاء اعتبار مدارک دانشگاهی که در دانشگاه های معتبر در سراسر جهان پذیرفته می شوند،
  • ارزیابی دانشگاه بر اساس معیارهای آموزشی و پژوهشی ، توسعه سازمانی و منابع انسانی مطابق با استانداردهای جهانی از طریق سازمان هایاعتبار بخشی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش،
  • برای انجام رتبه بندی جایگاه دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها ، این کار با توجه به شاخص ها و شاخص های ارزیابی جهانی انجام می شود،
  • سرانجام SEMUMS آماده آموزش دانشجویان پزشکی ، تقویت فرصت های تحقیق ، تولید فناوری و افزایش روابط علمی با مراکز علمی شناخته شده جهان است.