نشانی دانشگاه: سمنان بلوار بسیج ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش و ثبت نام: 02331052166

شرایط خوابگاه: به دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته،  دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی 50% زمان تحصیل خوابگاه تعلق می گیرد. 

به دانشجویان  شهریه پرداز و اتباع خوابگاه تعلق نمی گیرد.(عدم تعهد خوابگاه)

سایر امکانات رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد.