تاريخچه و اهداف

تاريخچه:

اصل مشورت با آگاهان و استفاده از نظرات ايشان و همچنين حفظ کرامت و احترام به آنها و مشارکت در عقول ديگران از اصول اساسي مديريت و مورد تاکيد در اسلام است، بر اين اساس در هر مؤسسه و سازماني همواره مي توان بر انجام اموربه راه حل هايي بهتر و مؤثرتر از آنچه در حال انجام است دست يافت.

اهمیت و ضرورت توجه به نظام­های مدیریتی توسعه منابع انسانی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. نظام پیشنهادات به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد، محيطي را در سازمان بوجود مي­آورد که کارکنان، مشتريان و کليه افرادي که با سازمان در ارتباط هستند از عاليترين رده سازماني تا پايين ترين سطح آن، نظرات، ايده­ها و پيشنهادهاي خود را در زمينه حل مشکلات و نارسايي ها و ايجاد بهبود مستمر در فعاليت­هاي سازمان ارائه نمايند.

این موضوع در ماده۲۰ قانونمدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/93 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمبنی بر استقرار مدل­های مدیریتی پشتیبان تصریح شده است.

ژاپن اولين کشوري بود که نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات را در سال 1721 و به گونه اي استراتژيک و بنياني مطرح و پياده نمود و در ساير کشورها نيز به سرعت توسعه يافت. نظام ياد شده در ايران نيز از سال هاي ابتدايي دهه 1370 در بخش صنعت و برخي بخش هاي ديگر به کار گرفته شد.

 ........................................................................................................

در راستای اجرای سیاست دولت برای گسترش دامنه مشارکت مردم و پرسنل ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر آن است تا در قالب استقرار نظام پیشنهادات، یک نظام همفکری و هم­اندیشی و زمینه بهره­گیری از خلاقیت­های کلیه اعضای سازمان را بوجود آورد.

اهداف استقرار نظام پيشنهادات:

  • تلاش براي جلب مشارکت کارکنان در فرايند تصميم گيري ها
  • تقويت فرهنگ به اشتراک گذاشتن ايده ها
  • پديد آوردن فضاي مناسب براي شکوفا کردن و بهره گرفتن از انديشه و تجارب کارکنان و افزايش ميزان تعلق و دلبستگي آنان به محيط کار
  • فراهم آوردن فضاي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه و وسعت دادن به ميزان آگاهي ها و توانايي هاي کارکنان از راه دريافت نظرات، پيشنهادها و ارزشیابي و نقد آنان
  • ايجاد انگيزه هاي معنوي و مادي براي برانگيختن و به کار گرفتن توان بالاي انديشيدن و پديد آوردن راه کارهاي سازنده از سوي کارکنان
  • فراهم آوردن زمينه مشارکت مردم در پيشبرد اهداف بخش سلامت و آموزش پزشکي
  • کاهش هزينه هاي جاري، بهبود روندهاي عملياتي و افزايش بهره وري

 

محورهای قابل پیشنهاد:

 

الف) زمينه و موضوعات قابل پيشنهاد

1.      بهبود كيفيت ارائه خدمات در زمينه‌هاي بهداشتي،‌ درماني، آموزشي، پژوهشي، پشتيباني، دارويي،‌ فرهنگي، دانشجويي و...

2.      بهبود اجرای وظایف و ماموریت های دانشگاه و واحدهای تابعه

3.      ارتقاء بهره وری، استفاده بهینه از منابع و صرفه‌جويي در هزینه­ها  و کاهش هزینه­های سربار

4.      بهبود فرایندها و ساختارهای اداری و سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارائه شده

5.      پيشگيري از کارهای موازي، دوباره‌كاري و كاهش مراجعات پي درپي ارباب رجوع

6.      ابداع روش هاي بدیع براي افزايش رضايت و خشنودي ارباب رجوع

7.      دلپذيرتر كردن محيط كار و بسط روابط انساني مطلوب در ميان كاركنان

8.      جلب حمايت و پشتيباني کارکنان و مردم براي ارائه خدمات و فعاليت های بهتر

9.      بهبود ارتباطات با وزارتخانه و ديگر نهادها و سازمانهاي اجرايي عمومي و خصوصيکشوری، استانی و شهرستانی

10.  ارتقاء دانش و سلامت کارکنان

 

 

 ب) پيشنهادهاي غيرقابل تایید در کمیته عبارتند از:

1.      پيشنهادهاي تكراري كه قبلا عینا یا با محتوای کاملا مشابه توسط دیگران ارائه شده است.

2.      پیشنهادهایی که تنها به ذکر مشکل پرداخته و توضیحی راهگشا و راه­حلی همراه ندارد.

3.      پيشنهادهايي كه در زمان دريافت جزو سیاستهای دانشگاه و در دستور كار وزارتخانه باشد.

4.      پيشنهادهايي كه هم اکنون و با امكانات موجود اجراي آنها عملي نيست.

5.      شكايت ها و انتقادهای شخصي، اداري و سازماني

 ج) شرایط عمومی پذیرش پیشنهاد:

     به طور کلی شرایط عمومی پذیرش پیشنهادات عبارتند از:

1.      پیشنهاد جدید بوده و جزو فعالیتهای در حال انجام دانشگاه و وزارتخانه نباشد.

2.      پیشنهاد باید توجیه فنی، اقتصادی، کاربردی و کیفی داشته باشد.

3.      پیشنهاد در قالب قرارداد یا پروژه تحقیقاتی قبلا اجرا یا تصویب نشده باشد.