1932 مورد یافت شد

پیام قدردانی رئیس دانشگاه از پزشکان و پرسنل توانا و زحمتکش بیمارستان کوثر سمنان

https://semums.ac.ir/news/پیام-قدردانی-رئیس-دانشگاه-از-پزشکان-و-پرسنل-توانا-و-زحمتکش-بیمارستان-کوثر-سمنان

پیام قدردانی رئیس دانشگاه از پزشکان و پرسنل توانا و زحمتکش بیمارستان کوثر سمنان 99/09/06- 09:07 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به لطف خداوند دل نبسته بودیم که خورشید امید از...

جلسه بررسی روند اجرایی "طرح شهید حاج قاسم سلمانی" در شبکه بهداشت و درمان دامغان

https://semums.ac.ir/news/جلسه-بررسی-روند-اجرایی-%22طرح-شهید-حاج-قاسم-سلمانی%22-در-شبکه-بهداشت-و-درمان-دامغان-

جلسه بررسی روند اجرایی "طرح شهید حاج قاسم سلمانی" در شبکه بهداشت و درمان دامغان 99/09/05- 14:38 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان...

تاکنون سه هزار ۷۳۶ مورد بیمار با تشخیص قطعی کووید19 در بیمارستان های دانشگاه بستری شدند

https://semums.ac.ir/news/تاکنون-سه-هزار-۷۳۶-مورد-بیمار-با-تشخیص-قطعی-کووید19-در-بیمارستان-های-دانشگاه-بستری-شدند

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: تاکنون سه هزار ۷۳۶ مورد بیمار با تشخیص قطعی کووید19 در بیمارستان های دانشگاه بستری شدند 99/09/05- 10:57 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

تاکنون سه هزار و 713 مورد بیمار با تشخیص قطعی کووید19 در بیمارستان های دانشگاه بستری شدند

https://semums.ac.ir/news/تاکنون-سه-هزار-و-713-مورد-بیمار-با-تشخیص-قطعی-کووید19-در-بیمارستان-های-دانشگاه-بستری-شدند

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: تاکنون سه هزار و 713 مورد بیمار با تشخیص قطعی کووید19 در بیمارستان های دانشگاه بستری شدند 99/09/05- 10:49 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

برگزاری جلسه درراستای اجرای"طرح شهید حاج قاسم سلیمانی" برای پزشکان

https://semums.ac.ir/news/برگزاری-جلسه-درراستای-اجرای%22طرح-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی%22-برای-پزشکان

برگزاری جلسه درراستای اجرای"طرح شهید حاج قاسم سلیمانی" برای پزشکان 99/09/05- 10:02 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ پزشکان...

بازديد مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار از مركز خدمات جامع سلامت شهيد صفري

https://semums.ac.ir/news/--بازديد-مدير-شبكه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-گرمسار-از-مركز-خدمات-جامع-سلامت-شهيد-صفري--

بازديد مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار از مركز خدمات جامع سلامت شهيد صفري 99/09/05- 09:03 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان...

كنفرانس اخلاق حرفه اي بصورت وبينار برگزار شد

https://semums.ac.ir/news/كنفرانس-اخلاق-حرفه-اي-بصورت-وبينار-برگزار-شد-

كنفرانس اخلاق حرفه اي بصورت وبينار برگزار شد 99/09/05- 08:03 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دكتر مولايي مدير مركز آموزش...

بازديد فرماندار شهرستان سرخه از شبكه بهداشت و درمان و مركز منتخب غربالگري كوويد 19

https://semums.ac.ir/news/بازديد-فرماندار-شهرستان-سرخه-از-شبكه-بهداشت-و-درمان-و-مركز-منتخب-غربالگري-كوويد-19

بازديد فرماندار شهرستان سرخه از شبكه بهداشت و درمان و مركز منتخب غربالگري كوويد 19 99/09/05- 07:40 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان...

جلسه هماهنگی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در فرمانداری شهرستان آرادان

https://semums.ac.ir/news/جلسه-هماهنگی-طرح-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-در-فرمانداری-شهرستان-آرادان

جلسه هماهنگی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در فرمانداری شهرستان آرادان 99/09/05- 07:30 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز...

كنفرانس ترياژ در كوويد19 بصورت وبينار برگزار گرديد

https://semums.ac.ir/news/كنفرانس-ترياژ-در-كوويد19-بصورت-وبينار-برگزار-گرديد

كنفرانس ترياژ در كوويد19 بصورت وبينار برگزار گرديد 99/09/05- 07:29 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دكتر مولايي مدير مركز...