چك ليست ارزيابي برنامه هاي پيشنيازي ( PRPs)
واحد هاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني
 
لطفاً جهت دانلود فایل " چک لیست  " روی آیکن DOWNLOAD   در جدول زیر کلیک نمائید و بعد از بارگذاری، فایل را با برنامه Acrobat Reader ملاحظه فرمائید.
 
 

 

دانلود فایل
چك ليست ارزيابي برنامه هاي پيشنيازي واحد هاي توليدي آرایشی و بهداشتی

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2