با تصويب قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تفويض کليه اختيارات و وظايف وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري) در امور بهداشت، آموزش و پژوهش پزشکي به اين وزارتخانه و به تبع آن تشکيل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، دفتر امور حقوقي دانشگاه، در زير مجموعه حوزه رياست دانشگاه شروع به فعاليت نموده و در راستاي حفظ و استيفاء و جلوگيري از تضييع حقوق و منافع دانشگاه در سطوح و ابعاد مختلف به فعاليت خود ادامه مي دهد.

دانشگاه علوم پزشکي به دليل قلمرو گسترده در حوزه هاي آموزشي، بهداشتي و درماني داراي جايگاه ويژه در تامين سلامت جامعه دارد. در اين راستا ضرورت وجود اداره اي که فعاليت هاي مذکور را در مسير قانوني هدايت نمايد و از حقوق دانشگاه در محاکم و مراجع گوناگون دفاع نمايد کاملا محسوس مي باشد. لذا اداره حقوقي مستقر در حوزه رياست و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه اين وظيفه خطير را برعهده دارد که در ادامه بيشتر با آن آشنا خواهيم شد.

 

ماموريت اداره حقوقي:

دفاع از حقوق و منافع دانشگاه و هدايت، نظارت و کنترل فعاليت ها بر محور قوانين و مقررات

شرح وظايف: اداره حقوقي دانشگاه مستقر در حوزه رياست

اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق دانشگاه

الف- امور كيفري

 1.    از قبيل (تخلفات پزشکي، غذاو دارو، بهداشتي، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، جعل سوء استفاده، دعاوي کارگري و غيره) كه مراحل آن بشرح ذيل مي‌باشد:
 2.     طرح شكايت و تنظيم شكوائيه
 3.     تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
 4.    پيگيري از طريق مراجع انتظامي (كلانتري، آگاهي)
 5.    معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه و اجراي راي صادره

ب- امور حقوقي

 1.      تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي از قبيل (املاک و مستغلات، وصول مطالبات، خسارات، تعهدات و ...)
 2.      تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم
 3.      شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت
 4.      کسب اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم


ج- امور اداري

* بررسي لايحه جوابيه و شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهاي آموزشي و نيروي انساني

* رسيدگي به پرونده‌هاي موجود در مراجع اداري مانند

* هيات‌هاي تشخيص حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي

* هيات‌هاي تشخيص تأمين اجتماعي

*كميسيون بدوي و تجديد نظر ماده 100 قانون شهرداريها

 

بررسي وضعيت متعهدين به خدمت

 1.      اخذ تعهد از متعهدين و دريافت غرامت در صورت عدم انجام تعهد 
 2.      اقدام جهت مكاتبات لازم در زمينه اخذ سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين
 3.      اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذارندن دوره هاي آموزشي و فرصت هاي مطالعاتي اعزام مي شوند.
 4.      پيگيري اسناد متعهدين به خدمت و تاركين خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است.
 5.      اخذ وثيقه‌هاي ملكي و غيرملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي     
 6. اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه
 7. در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب


بررسي امور ثبتي

 1.      اقدام به صدور اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
 2.      تهيه و تنظيم اسناد (رسمي - غيررسمي) معاملات از قبيل خريد و فروش، اجاره، رهن و غيره
 3.      نظارت بر تقاضاي صدور سند در مورد املاكي كه تا كنون سند براي آنها صادر نگرديده است از ناحيه نماينده امور اموال واحدهاي تابعه


 

امور قراردادها

    نظارت بر قراردادهاي مورد عمل در واحدهاي تابعه دانشگاه شامل
    تنظيم قراردادها و کنترل و تطبيق آنها با قوانين
    بررسي متن قراردادهاي ارسالي از واحدها يا معاونتهاي ذيربط از لحاظ چهارچوب حقوقي آنها
    اظهار نظرهاي مشورتي در مورد اختلافات حادث شده ناشي از برداشتهاي متفاوت از متن قراردادها

 

دبيرکميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي بهداشتي و درماني

 1.     دريافت گزارشات
 2.      تشکيل جلسات
 3.      ارسال نظريات به مراجع صالح
 4.      پيگيري، صدور و اجراي حکم


 

عضويت در کميته ها و کميسيون هاي مرتبط

 1.      عضويت در کميته هاي اخلاق در پژوهش.
 2.      عضويت در کميته نظارت بر نشريات دانشگاهي.
 3.       ضويت در کميته ماده 94 آيين نامه مالي معالاتي دانشگاه
 4.      عضويت در کميته ماده 104 آيين نامه مالي معالاتي دانشگاه
 5.      عضويت در کميسيون معاملات
 6.       عضو يت در هيات کارشناسان منتخب ارزيابي دانشگاه
 7.      عضويت در ستاد صيانت از حقوق شهروندي
 8.      عضويت در کميته خريد تجهيزات پزشکي
 9.      عضويت در شوراي مرکزي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي استاني
 10.     عضويت در کميته ماده 23 شرايط عمومي قرارداد هاي خدمات مشاوره
 11.     عضويت در هيات فسخ پيمان دانشگاه