سایر دانشگاه های علوم پزشکی

در صورتيکه مرکز علمي پژوهشي را مي شناسيد که تمايل داريد آنرا به فهرست ما بيافزاييد يا اطلاعات موجود را تصحيح کنيد لطفا با پست الکترونیک INFO@SEMUMS.AC.IR یا تلفن 33452052-023 تماس بگیرید.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی البرز WWW.ABZUMS.AC.IR       استان البرز
0861
3134766
3135760
خيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير
0441
221841
232296
اروميه - انتهاي خيابانجهاد
0451
2251053
5510052 - 5510053
اردبيل - خیابان دانشگاه- روبروی دریاچه شورابيل
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی http://ajaums.ac.ir 021 88028350-55   تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده
0311
6685154 - 6688864
6685141 - 6685142
ميدان آزادي - خيابانهزارجريب
0611
335200
339092 - 335024
اهواز-شهرك دانشگاهي
0841
3334080
3334060
ميدان شهيد كشوري -خيابان آزادي
0111
2290181 - 2130069
2229015
بابل - خيابان گنج افروز
0761
36617
31991 - 6- 34275
بندرعباس - خياباناستانداري
0771
2523123 - 2526154 - 2526741
2-2523121
بوشهر -خيابان معلم -روبروي ستاد نماز جمعه
0561
30076
30075
خيابان معلم - بهداريشهرستان
0411
3342761
3346147
خيابان دانشگاه - ساختمان مركزي دانشگاه
021
66419537
66405666
انتهاي غربي خيابانطالقاني
021
88007598
88009720
0791
31520
31523 - 41991
خيابان شهيد مطهري - جاده قديم لار

 

 
03531
36310
36962
خيابان امام خميني -سازمان مركزي دانشگاه
054200
3222069
2222035
 
0541
20884
28110
دكتر شريعتي - كميتهمركزي دانشگاه
0241
39624
25010
زنجان - بلوار آزادي
0571
 
27090 - 26700 - 40994
جاده تهران - مقابل اداره پليس
023
33440688
33440688 
سمنان - بلوار بسیج
023
32395054
32395009
شاهرود- میدان هفتم تیر
0381
334588
330061
بلوار آيت ا... كاشاني -كميته مركزي دانشگاه
021
2400052
2401022
بزرگراه شهيد چمران -اوين - جنب بيمارستان طالقاني
071
59317 - 52599
332366
خيابان زند - 20 متر قبل از ساختمان مركزي دانشگاه
021
2400110
22403054 - 2403055
اوين - خيابان دانشگاهشهيد بهشتي - خيابان كودكيار
0731
27091
27093
بلوار رضوانیه
0281
3331007
3344268
بلوار شهید باهنر
0251
36767
7713550
قم - شبكه بهداشتي درماني قم
0361
556112
443026
ميدان پانزده خرداد - جنب اداره پست
0871
3232800
3234900
سنندج - خيابان آبيدر
0341
213514
26-213025
بلوار جمهوري اسلامي- اداره مركزي دانشگاه
0831
58045
54434 - 56433
بلوار شهيد بهشتي -ساختمان مركزي دانشگاه
0171
2224540
2224551
از طرف ساري 5 كيلومترقبل از گرگان - روبروي تپه راهنمايي
053572
3815
2328
خيابان امام خميني -ميدان فرمانداري
0131
3229429
3221282 - 3222460
رشت - خيابان نامجو -روبروي استاديوم شهيد عضدي
0661
22030
3114078
خرم آباد - خيابان معلم
0151
546835
2262370 - 2262140
ساري - ميدان امام - سه راه جويبار -ابتداي بزرگراه بسيج
0511
841006
8412081 - 8413006
خيابان دانشگاه - روبروي دپارتمان پزشكي - سازمان مركزي دانشگاه
081
220773
4-220683
چهارراه شريعتي - ابتداي بلوار آيت ا..كاشاني
0741
2225689
2227229
خیابان مطهری
0351
8245446
8245445
صفاييه - خيابان بوعلي- كميته مركزي دانشگاه
021
-
-
-
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی www.nkums.ac.ir 058 32221910 32222122 بجنورد-بلوار دولت- ستاد مرکز ی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی www.arakmu.ac.ir 058 33136055 33133147  اراک- خیابان شهید شیرودی- خیابان اعلم الهدی