کد استان سمنان 023 می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی دانشگاه، از بیرون دانشگاه شماره 3105 را ابتدا شماره گیری فرمایید.


# نام و نام خانوادگی نام واحد سازمانی پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم ارتباط مستقیم دورنگار ایمیل تصویر
آقای دکتر کامران قدس حوزه ریاست ریاست دانشگاه https://semums.ac.ir/relation
آقای محمد رضا چلوئیان حوزه ریاست مسئول دفتر ریاست 2250-2251-2253-2254 33448997
آقای ارسطو حوزه ریاست مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست 2252
آقای یحیایی حوزه ریاست مدیر روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه و امور اجرایی حوزه ریاست 2244 33448995
خانم شهاب الدین حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی 2247 33448995
خانم صمصامی حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی 2228
آقای حمزه ای حوزه ریاست مجمع خیرین سلامت 2284
آقای مهندس همتیان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات مدیر آمار و فناوری اطلاعات 2270
آقای مهندس زنگیان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2266
خانم مهندس مهرجو مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2268
خانم فولادی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول آمار 2269
خانم مهندس کلایی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول نرم افزار 2271
آقای مهندس اسماعیلی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2295
خانم مهندس وفائی نژاد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات رئیس گروه زیر ساخت 2289
آقای مهندس جهان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2298
آقای مهندس عبدوس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناسی فناوری اطلاعات 2267
خانم مهندس عزیزی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2297
آقای فداییان مدیریت امور حقوقی مدیر امور حقوقی 2261
آقای مصباح فر مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2264
خانم ابراهیمی مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2263
خانم وفاخواه مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2265
آقای احمدی نسب مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2282
آقای گرزالدین مدیریت امور حقوقی کارشناس امور حقوقی 2264
هسته گزینش هسته گزینش 2285-2286-2287-2288-2290 33452053
آقای ارسطو اداره بازرسی رئیس اداره 2326
آقای مسعودی اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2323
آقای گیلوری اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2325 33448992
آقای مهندس مظاهری اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2324
خانم دکتر رزیتا هدایتی معاونت آموزشی معاون آموزشي دانشگاه
آقای آقاپور معاونت آموزشی مسئول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی 2162 33440225-33442467
خانم دکتر ایزدی ثابت معاونت آموزشی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 2161
خانم حسین پور معاونت آموزشی رئیس اداره آموزش 2163
خانم طنانی معاونت آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی 2137
خانم پیوندی معاونت آموزشی کارشناس مسئول واحد دانش آموختگان 2168 33441021-33441022
خانم فرزانه معاونت آموزشی کارشناس خدمات آموزشی 2167
خانم همتی معاونت آموزشی کارشناس پذیرش و ثبت نام 2166
خانم کامران پور معاونت آموزشی کمک کارشناس خدمات آموزشی 2152
خانم مداح معاونت آموزشی کمک کارشناس خدمات آموزشی، خدمات کامپیوتر(سماء) 2150
خانم همتی معاونت آموزشی کارشناس آموزش 2151
خانم مطلبی معاونت آموزشی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 2146 33441021-33441022
خانم ممبینی معاونت آموزشی کارشناس برنامه ریزی آموزشی 2172 33441021-33441022
آقای دکتر قدس معاونت آموزشی مدیر امور هیات علمی 2159
خانم احسانی معاونت آموزشی کارشناس امور هیأت علمی 2157
خانم نظری معاونت آموزشی کارشناس امور هیأت علمی 2158
خانم قاسمی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیأت علمی 2154 33441021-33441022
خانم فتاحی زاده معاونت آموزشی کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی 2149 33441022-33441021
خانم دکتر صفایی معاونت آموزشی کارشناس ارزشیابی آموزشی 2148 33441022-33441021
خانم دکتر بخشائی معاونت آموزشی کارشناس رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی 2169 33441022-33441021
خانم همتیان معاونت آموزشی کمک کارشناس ارزشیابی و برنامه ریزی EDC 2172
آقای دکتر مولایی معاونت آموزشی مدیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی 33434589
خانم حقیقت معاونت آموزشی رئیس اداره آموزش مداوم پزشکی 33434589
خانم دکتر غریبی معاونت آموزشی عضو هیأت علمی مرکزآموزش مداوم 33434589
خانم ایزدی ثابت معاونت آموزشی مدیر تحول و نوآوری در آموزش 2147
آقای آقاپورافروزی معاونت آموزشی کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش 2148
خانم عبدالله زاده معاونت آموزشی کارشناس مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی 33434589
خانم ذاکری نژاد معاونت آموزشی کارشناس تحصیلات تکمیلی 2164
الهام شهرو معاونت آموزشی كمك كارشناس امور آموزشي 2165
آقای دکتر کسائیان معاونت بهداشتی معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت استان سمنان
آقای قدس الهی معاونت بهداشتی معاون اجرایی 2183
آقای عسگری معاونت بهداشتی مسئول دفتر معاونت 2184
خانم سعیدی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت 2185
خانم سید جعفری معاونت بهداشتی کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت 2185
خانم ریاضی دوست معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری 2188
خانم نظامی معاونت بهداشتی کارشناس جمعیت و سلامت باروری 2187
خانم دکتر شیبانی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول سلامت نوزادان و کودکان 2192
خانم دکتر اقوامی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول سلامت میانسالان و سالمندان 2189
خانم مطلبی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس 2191
خانم لاریجانی معاونت بهداشتی کارشناس سلامت مدارس 2190
آقای دکتر فریور معاونت بهداشتی مدیرگسترش 2194
آقای خسرویان عرب معاونت بهداشتی کارشناس سامانه سیب 2193
خانم بنائی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول آموزش بهورزی 2180
خانم اعوانی معاونت بهداشتی کارشناس پزشک خانواده 2176
خانم دکتر صرفی معاونت بهداشتی کارشناس پزشک خانواده 2179
خانم ذوالفقاریان معاونت بهداشتی رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی 2174
خانم دهقانی معاونت بهداشتی کارشناس گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی 2173
خانم سلطانی معاونت بهداشتی مسئول واحد دارو و تجهیزات - کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث 2177
خانم چلوئیان معاونت بهداشتی کارشناس مسئول بودجه 2175
خانم شاهی معاونت بهداشتی کارشناس آزمایشگاه 2181
خانم میرمعصومی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 2196
خانم سام خانیان معاونت بهداشتی کارشناس سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد 2196
آقای باطبی معاونت بهداشتی مدیر سلامت و محیط و کار 2201
خانم پرچ معاونت بهداشتی کارشناس بهداشت پرتوها 2197
آقای قرائیان معاونت بهداشتی کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث 2202
آقای کرمانی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت کار 2200
خانم شعیری معاونت بهداشتی کارشناس سلامت کار 2198
آقای سبحانی معاونت بهداشتی رئیس اداره امور عمومی 2203
آقای مهندس اسماعیلی معاونت بهداشتی کارشناس فناری اطلاعات 2295
آقای دکتر سلمانی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت دهان و دندان 2204
آقای دکتر رهبر معاونت بهداشتی مدیر پیشگیری و مبازه با بیماریها 2207
آقای دکتر فتاحی معاونت بهداشتی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر 2208
آقای محبوبی معاونت بهداشتی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 2209
خانم سبوحی معاونت بهداشتی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 2205
آقای حسینی معاونت بهداشتی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر 2206
خانم مؤمنی معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه گروه بهبود تغذیه جامعه 2186
خانم احمدپور معاونت بهداشتی کارشناس آمار 2178
خانم صبوحی معاونت بهداشتی 2205
آقای مصطفی حسینی معاونت بهداشتی 2210
آقای مهندس دارایی معاونت بهداشتی سرپرست معاون فني در حوزه معاونت بهداشتي 2183
آقای دکتر میرمحمدخانی معاونت تحقیقات و فناوری معاون تحقيقات و فناوري
آقای مهندس عمادی معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس فناوري اطلاعات 2120 023-33451336
آقای دکتر باقری معاونت تحقیقات و فناوری مدير اطلاع رساني و شبكه پژوهش دانشگاه 2123 0233451336
خانم دکتر بهرامی نسب معاونت تحقیقات و فناوری مدير دفتر توسعه فناوري سلامت دانشگاه 2112 02331052112
خانم هوشمند معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس اخلاق معاونت تحقيقات و فناوري 2114 02331052114
خانم دکتر احسانی معاونت تحقیقات و فناوری مدير توسعه پژوهشي، ارزيابي و هماهنگي مراكز تحقيقاتي 2122 02333451336
خانم دانایی معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس مسئول امور پژوهشي 2125 02331052125
خانم رهایی معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس پژوهشي 2126 02331052126
خانم لواف معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس مراكز تحقيقاتي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه 2124 02331052124
آقای مشتاقیان معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس معاونت تحقیقات 2116 02331052116
خانم همتی معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس پژوهشی 2115 02331052115
خانم دکتر مومنی معاونت تحقیقات و فناوری مسئول انفورماتیک و مسئول علم سنجی 2118
مهندس مؤمنی معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير توسعه و تامين منابع فيزيكي و امور عمراني و تجهيزاتي 2000
خانم مهندس تجلی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ساختمان 2002
مهندس تقوی پور معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول پيمان و نظارت 2003
مهندس فدایی اسلام معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول فني طرح هاي عمراني 2004
مهندس قریبیان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ساختمان 2015
مهندس دوستمحمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس ساختمان 2005
مهندس نجد معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس ساختمان 2006
مهندس رجبی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2007
مهندس خدائی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2008
مهندس ضمیری معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2010
مهندس شاهرخ آبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2011
مهندس رستمیان معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2001
آقای دکتر پهلوان معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه مديريت ،منابع و برنامه ريزي 2031
آقای کیقبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع 2030
آقای فرخ نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول مهندسي مشاغل 2024
آقای ادهم معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير توسعه سازمان و تحول اداري 2028
خانم لاجوردی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول مهندسي سازمان 2026
خانم تیموری معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول سيستمها و روشها 2021
خانم نصیری معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مديریت منابع انساني دانشگاه 2032
خانم جوادی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول نيروي انساني 2020
خانم زمینی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارگزين معاونت توسعه 2016
خانم جمشیدی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ارزيابي عملكرد 2029
خانم اعتمادی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني 2025
آقای تبیانیان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس طرح نيروي انساني 2019
خانم مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي دبيرخانه 2038
خانم ترامشلو معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول دبيرخانه مركزي ستاد 2037
آقای حیدریان معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي بايگاني 2035
آقای علی بابائی معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه 2055
آقای عبدوس معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور قراردادها و مناقصات 2050
آقای احمدی نسب معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول واحد رفاهي 2018
آقای خدابخش معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس نظارت بر خدمات عمومي مديريت امور پشتيباني و رفاهي 2069
آقای مونسان معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي خدمات 2033
خانم اشهد معاونت توسعه مدیریت و منابع کارگزین 2019
نگهبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2034-2109
سالن سمینار معاونت توسعه مدیریت و منابع 2014
آقای مصدق معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مديريت برنامه ريزي ، بودجه و پايش عملكرد 2092
آقای مهندس محتشمی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس بودجه 2096
خانم همتی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس پايش عملكرد و در آمد 2093
خانم غیاث الدین معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مديريت هزينه 2094
خانم مؤمنی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس نظارت و پايش عملكرد مالي 2095
آقای رحیمیان معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست امور مالي دانشگاه 2085
خانم قرنی معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره درآمد 2211
آقای بلند معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس اداره درآمد 2213
خانم مداح معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري 2075
خانم همتی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2076
خانم سیف پور معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري پرسنلي (شاغلين و بازنشستگان ) 2090
خانم آلبویه معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2088
آقای بهمن معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2087
خانم ایزدپناه معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار 2046
خانم کریمی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي 2078
خانم شعبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2119
آقای وفائی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (حقوق و دستمزد) 2082
خانم جندقی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2072
خانم رضاکاظمی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مالي اداره نظارت بر عملكرد دانشگاه 2052
خانم باقری معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره رسيدگي به اسناد دانشگاه 2294
معاونت توسعه مدیریت و منابع بایگانی اسناد 2083
آقای زمان جندقی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2042
آقای شاهجوئی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2023
آقای فدائی اسلام معاونت توسعه مدیریت و منابع كارپرداز 2064
آقای به آیین معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس اداره تدارکات 2067
آقای اعرابی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2064
آقای علائی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2066
آقای چاکرحسینی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2288
آقای بختیاری معاونت توسعه مدیریت و منابع تسهیلدار 2101
آقای یوسفیه معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2051
خانم بابایی نیک معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2046
خانم جندقی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس مالی 2072
خانم پهلوان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (درآمد ) 2047
خانم نورمحمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2049
خانم یدالهی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (بررسي اسناد و مدارك مالي) 2293
خانم ترامشلو معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 2054
خانم مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2111
خانم افرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2017
آقای ابو معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2065
خانم محب معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2045
خانم کریمی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2078
آقای طالب معاونت توسعه مدیریت و منابع 2043
خانم گوران معاونت توسعه مدیریت و منابع 2040
محمدعلی آریامنش معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول امين اموال دانشگاه 2022
آقای محمود آبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2066
مهندس داورپناه معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2009
خانم شامبیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارگزین 2039
آقای دکتر حافظی معاونت غذاو دارو معاون غذاودارو 102-103 33333648
خانم هدایت معاونت غذاو دارو مسئول دفتر و کارگزین 101 33334808
خانم نجم الدین معاونت غذاو دارو مسئول دبیرخانه 109 33330005
آقای رهبر معاونت غذاو دارو امور عمومی 131 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای مهندس زنگنه معاونت غذاو دارو کارشناس فناوری اطلاعات 127 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای طالب معاونت غذاو دارو نگهبان 123 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای عرب عامری معاونت غذاو دارو نگهبان 123 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای کرمانی منش معاونت غذاو دارو نگهبان 123 33336297-33338095 33334711-33322280
دکتر یغمایی معاونت غذاو دارو مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فراورده های دارویی 33334766
دکتر بیدقیان معاونت غذاو دارو رئیس اداره امور دارویی 110 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای کرات معاونت غذاو دارو تکنسین امور دارویی(مخدر) 124 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای عرب عامری معاونت غذاو دارو تکنسین امور دارویی(مخدر) 125 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای تشرفی معاونت غذاو دارو تکنسین امور دارویی(مخدر) 126 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم دکتر علایی معاونت غذاو دارو کارشناس امور دارویی 150 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم بیکی معاونت غذاو دارو کارشناس امور دارویی و مکمل 132 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم عالمی معاونت غذاو دارو تکنسین امور دارویی(داروخانه 22بهمن) 33334610
آقای فامیلی معاونت غذاو دارو رئیس اداره نظارت برمواد خواراکی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 121 33336532 33336297-33338095-33334711-33322280
آقای صبوری راد معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت بر مواد غذایی 120 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای نجمدی معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت بر مواد غذایی 114 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای زیاری معاونت غذاو دارو کارشناس مسئول فرآورده های آرایشی و بهداشتی 112 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای شایان مهر معاونت غذاو دارو کارشناس فرآورده های آرایشی و بهداشتی 113 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم پیمانخواه معاونت غذاو دارو کارشناس مسئول مواد خوراکی و آشامیدنی 115 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم افراز معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت برمواد غذایی 117 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم کاشفی معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت بر مواد غذایی 116 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم اشهد معاونت غذاو دارو مسئول آزمایشگاه مواد خوراکی و آشامیدنی 145 33336923
خانم همتیان معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 144 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم اکرم معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای فتحعلیان معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142 3333336297-33338095 33334711-33322280
آقای آلبویه معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای رمضانقربانی معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای جدیدی معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 146 33336897-33338095 33334711-33322280
آقای عموزاده معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 146 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم میرحاج معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 138 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای سیدحیدریه معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 138 33336297-33338095 33334711-33322280
خانم محسنی معاونت غذاو دارو پذیرش آزمایشگاه 144 33336297-33338095 33334711-33322280
آقای رهبر معاونت غذاو دارو آزمایشگاه
آقای داودی معاونت غذاو دارو مسئول تجهیزات پزشکی 33451648
خانم پناهی معاونت غذاو دارو کارشناس تجهیزات پزشکی 33451648
خانم تقوی معاونت غذاو دارو کارشناس تجهیزات پزشکی 33451648
خانم جوادی معاونت غذاو دارو کارشناس تجهیزات پزشکی 33451648
آقای دکتر حاج حسنی معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجوئي و فرهنگي 2144
آقای دوستمحمدی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول دفتر معاونت دانشجويي 2145
آقای جوادی فر معاونت دانشجویی و فرهنگی مدير امور دانشجويي 2141
خانم نقاشیان معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس رفاه معاونت دانشجويي 2098
خانم فرسائی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول خوابگاه ها 2097
آقای گلچین معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول امور تغذيه 2103
آقای تجلی معاونت دانشجویی و فرهنگی مدير امور فرهنگي و فوق برنامه 2135
خانم قدس معاونت دانشجویی و فرهنگی روابط عمومی معاونت دانشجويي و فرهنگي 2081
خام موسوی نژاد معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس فرهنگي 2133
آقای سبحانی معاونت دانشجویی و فرهنگی مدیر امور ایثارگران 2131
خانم رستمی معاونت دانشجویی و فرهنگی كمك كارشناس رفاهي معاونت دانشجويي 2132
آقای دکتر سلطانی معاونت دانشجویی و فرهنگی رئيس اداره مشاوره دانشجويي 2102
آقای باغبان معاونت دانشجویی و فرهنگی دبير كميته امور ورزش كاركنان دانشگاه 2027
آقای شجائیان معاونت دانشجویی و فرهنگی 2137-2138
خانم رحیم بیگی معاونت دانشجویی و فرهنگی 2139-2140
آقای دکترخالقی هاشمیان معاونت درمان معاون درمان
خانم اقبالی معاونت درمان مسئول دفتر معاون درمان 2226 33451342
آقای دکتر حافظی معاونت درمان مدیر درمان 2224 31052224
آقای یحیایی معاونت درمان مدیر پرستاری 2233-2232
خانم قوشچیان معاونت درمان کارشناس پرستاری 2233 31052233 33448950
خانم یوسفی نژاد معاونت درمان کارشناس بیماریهای خاص 2230 31052230 33448950
آقای حسن زاده معاونت درمان کارشناس آزمایشگاه ها 2215 31052215
خانم دکتر سعدالدین معاونت درمان مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان 2216 31052216
آقای جرجانی معاونت درمان کارشناس صدور پروانه ها 2217 31052217
خانم سالار معاونت درمان کارشناس نظارت 2222 31052222 33448950
خانم علیرضایی معاونت درمان کارشناس نظارت 2231 31052231 33448950
خانم یوسفی نژاد معاونت درمان کارشناس بیماری های خاص 2230 31052230
خانم همتی معاونت درمان کارشناس مسئول مامایی 2221 31052221 33448950
خانم کمال پور معاونت درمان کارشناس مامایی 2220 31052220
آقای صدقی معاونت درمان مسئول توزیع نیروی تخصصی 2240
خانم بابایی نیک معاونت درمان رئیس اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد 2234 31052234
خانم فریدون نژاد معاونت درمان کارشناس بیمه 2235 31052235
خانم مومنی معاونت درمان کارشناس مسئول آمار و سطح بندی خدمات 2219 31052219
خانم انصاری معاونت درمان کارشناس اورژانس 2219 31052219
آقای جیدی معاونت درمان کارشناس تغذیه 2241 31052241
آقای رستمیان معاونت درمان کارشناس اعتیاد و دندانپزشکی 2237 31052237
آقای دکتر فتحعلیان معاونت درمان مدیر اجرائی 2223 31052223 33448950
خانم مجیدی معاونت درمان کارشناس پرستاری 2232 31052232 33448950
خانم وفائی نژاد معاونت درمان کارشناس پرستاری 2218 31052218
آقای دکتر امیدیان معاونت درمان طب سنتی 2241 31052241
اقای مرادی نسب دانشکده پزشکی مسئول دفتر 33654162
اقای دکتر طاهریان دانشکده پزشکی معاون اموزش بالینی 33654162
اقای دکتر پاکدل دانشکده پزشکی معاون اموزش پایه 33654162
اقای دکتر وکیلی دانشکده پزشکی معاون پژوهشی 33654165
خانم جعفری دانشکده پزشکی کارشناس امور پژوهشی 33654165
خانم همتیان دانشکده پزشکی کارشناس امور پژوهشی 33654165
اقای قاسمی دانشکده پزشکی مسئول خدمات اموزشی 33654194
خانم چهل تنی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654164
خانم همتی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654164
اقای شجاعی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654178
خانم حاج محمدی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654178
خانم احمدی پور دانشکده پزشکی بایگان 33654164
خانم عرب دانشکده پزشکی کمک کارشناس امور اموزشی 33654164
اقای نیکو دانشکده پزشکی کارشناس مسئول 33654369
اقای روشن بیدختی دانشکده پزشکی کارشناس 33654369
اقای دکتر پاکدل دانشکده پزشکی کارشناس EDO 209 33654170
خانم ارزاقی دانشکده پزشکی کارشناس خدمات اموزشی 209 33654170
اقای صلواتی دانشکده پزشکی رئیس اداره عمومی 33654162
اقای قوام دانشکده پزشکی مسئول مالی 33654167
خانم شریفی دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
خانم زرگر دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
خانم رحمت الهی دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
اقای ریاضی رحمت دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
اقای لواف دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
اقای ابراهیمی دانشکده پزشکی نامه رسان 33654167
اقای قرائیان دانشکده پزشکی انباردار 427 33654170
اقای دیهیم فر دانشکده پزشکی مسئول کارگزینی 33654368
خانم بهرامی دانشکده پزشکی کارگزین 33654368
خانم عبدوس دانشکده پزشکی بایگان 289 33654170
اقای کیاء دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای سهمی دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای جهان تیغ دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای لوافیان دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای ساسانی دانشکده پزشکی مسئول خدمات 33654166
اقای رئیسیان دانشکده پزشکی متصدی امور خدمات 33654166
اقای طباطبایی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای رجبی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای عالیشاه دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای عمادی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای عرب عامری دانشکده پزشکی خدمتگزار
خانم رشیدزاده دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای شهبازی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای میر عمادی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای صدیقی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای وفای نژاد دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای خلیلی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای یوسفی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای شمشیر بند دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای ناظریانی دانشکده پزشکی باغبان
اقای رحیمیان دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری 33654363
اقای اسبوچین دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری 33654363
خانم فرجی دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری 33654363
اقای رحمانیان دانشکده پزشکی نامه رسان 33654363
اقای دکتر ولی زاده دانشکده پزشکی رئیس کتابخانه مرکزی 33654219
خانم دکتر مومنی دانشکده پزشکی مدیر تامین منابع الکترونیک 33654185
خانم موذن دانشکده پزشکی مدیر داخلی 33654185
خانم بهارمست دانشکده پزشکی کتابدار مسئول 33654185
خانم خسروی دانشکده پزشکی کتابدار 33654185
اقای مرادی حقیقی دانشکده پزشکی کتابدار 33654185
اقای دکتر باقری دانشکده پزشکی مسئول کمیته تحقیقات 33654359
خانم معینی دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری و بایگانی 33654359
اقای عرب عامری دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای علائی دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای مرادی دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای صابریان دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای قدمیان دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
حاج اقا مهدوی نژاد دانشکده پزشکی مسئول نهاد 33654184
حاج اقا بارانی دانشکده پزشکی معاون نهاد 33654184
اقای رحیمیان دانشکده پزشکی مسئول دفتر 33654184
اقای کسائیان دانشکده پزشکی کارشناس نهاد 33654184
خانم بیگم حسینی دانشکده پزشکی کارشناس نهاد 33654184
اقای ترحمی دانشکده پزشکی کارشناس سمعی بصری 625 33654170
اقای رفعت دانشکده پزشکی کارشناس 33654189
اقای مرادی نسب دانشکده پزشکی مسئول نقلیه 33654199
اقای برقی دانشکده پزشکی راننده
خانم دکتر قدس دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654183
اقای دکتر پهلوان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر زیاری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
اقای دکتر کسائیان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
خانم دکتر کیاء دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
خانم کریمی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
خانم حسینی دانشکده پزشکی کارشناس اموزش 33654183
اقای دکتر میرمحمدخانی دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654367
اقای دکتر قربانی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654367
اقای دکتر ایمانی دانشکده پزشکی مدیر گروه 482 33654170
اقای دکتر پازکی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 497 33654170
خانم دکتر بینشیان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 460 33654170
خانم خدائیان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 478 33654170
اقای نجفی نسب دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 478 33654170
خانم طباطبائی فر دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 478 33654170
اقای دکتر صدیقی مقدم دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654362
اقای پروفسور کوخایی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654362
اقای دکتر یوسفی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654362
اقای دکتر حق مراد دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654362
خانم پاشایی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 33654362
اقای دکتر پاکدل دانشکده پزشکی مدیر گروه 407 33654170
اقای دکتر بندگی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 411 33654170
اقای دکتر نظری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 404 33654170
اقای دکتر خالقیان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
خانم قدس دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 421 33654170
خانم یوسفی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 402 33654170
خانم کوهساریان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 422 33654170
اقای دکتر الداغی دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654163
اقای دکتر یوسفی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 392 33654170
اقای دکتر ابوطالب دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم خانمحمدی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر باقری دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654359
اقای دکتر بزرگی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر ابراهیمی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر جدیدی دانشکده پزشکی مدیر گروه 420 33654170
اقای دکتر حجازی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
اقای دکتر طالشی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
اقای دکتر تاجیک دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
خانم یغمایی دانشکده پزشکی کاردان ازمایشگاه 420 33654170
خانم سیده اتشی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
اقای دکتر میلادی گرجی دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654186
اقای پروفسور رشیدی پور دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654186
اقای پروفسور وکیلی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654186
اقای پروفسور وفائی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر زاهدی خراسانی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر جراحی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر صداقت دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای صفاخواه دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
اقای صادقی دانشکده پزشکی کاردان ازمایشگاه
حجت الاسلام دکتر رضا پور دانشکده پزشکی مدیر گروه
حجت الاسلام افتخار دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم مقدس دانشکده پزشکی مسئول دفتر
اقای دکتر زربخش دانشکده پزشکی مدیر گروه
اقای دکتر صفری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر بهرامی نسب دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر سلاطی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم رضائی دانشکده پزشکی تکنسین ازمایشگاه
خانم مجیدی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم محسن وند دانشکده پزشکی کترشناس ازمایشگاه
خانم کواکبیان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
دکتر ولی زاده دانشکده پزشکی مدیر گروه
اقای دکتر جزایری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر پژند دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر هژبری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دارابی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
اقای دکتر شعبانی دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654187
اقای دکتر اکبری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای نصر دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم اردکانیان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم جمالی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم قدس دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم مهدیزاده دانشکده پزشکی مدیر گروه
خانم دکتر مداح دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم ساجدی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر جلیلی صدراباد دانشکده پزشکی سرپرست کمیته تحقیقات 33334657
خانم ابراهیم پور دانشکده دندانپزشکی مسئول کلینیک 114 33364366
اقای اسدی نژاد دانشکده دندانپزشکی مسئول خدمات 113 33322242
اقای دکتر صالحی زین ابادی دانشکده دندانپزشکی ریاست دانشکده 105 33334657
خانم جعفری دانشکده دندانپزشکی کارگزین 106 33334657
اقای یدالهی دانشکده دندانپزشکی مسئول مالی 107 33328302
اقای معصومی دانشکده دندانپزشکی کارشناس مالی 108 33328302
خانم شفیعی دانشکده دندانپزشکی حسابدار مسئول اعتبارات 120 33328302
خانم ذاکری نژاد دانشکده دندانپزشکی کارشناس مالی 33328302
خانم دکتر لبیب زاده دانشکده دندانپزشکی معاون اموزشی 111 33321026
خانم قمشه ای دانشکده دندانپزشکی کارشناس اموزش 110 33321026
خانم دکتر سامانی دانشکده دندانپزشکی مسئول EDO 124 33321026
خانم رجبی دانشکده دندانپزشکی کارشناس EDO 150 33321026
خانم دکتر عاملی دانشکده دندانپزشکی معاون پژوهشی 130 33334657
خانم دکتر خاتمی دانشکده دندانپزشکی کارشناس پژوهشی 117 33334657
خانم عسگری دانشکده دندانپزشکی کتابدار 116 33321623
دانشکده دندانپزشکی نگهبانی 33328017
دانشکده دندانپزشکی پذیرش مرکزی 33322335-33324700-33364363-33334374
آقای صفوی فرخی دانشکده توانبخشی معاونت دانشکده توانبخشی 330 33654181
خانم حسنیان دانشکده توانبخشی کارشناس اداره آموزش 222 33654182 حسنیان
آقای خدام عباسی دانشکده توانبخشی کارشناس پژوهشی 331 33654182
خانم سیادتی دانشکده توانبخشی کارشناس آموزش 222 33654182
خانم منتظری دانشکده توانبخشی سرپرست کلینیک ابن سینا 33322332
خانم فاطمی دانشکده توانبخشی سرپرست کلینیک طباطبایی 33322328
خانم نوروزی دانشکده توانبخشی کارشناس گفتار درمانی (ابوذر) 33340861
خانم مداح دانشکده توانبخشی سرپرست کلینیک ابوذر 33340861
خانم خیرخواه دانشکده توانبخشی سرپرست کتابخانه توانبخشی 33333245
آقای بختیاری دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی گروه گفتار درمانی 315
آقای مشکی دانشکده توانبخشی متصدی امور دفتری و بایگانی 351 33654180
خانم غلامی ولوکلائی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322328
آقای اسفندیاری دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتراپی 33322328 semums
آقای علی بخشی دانشکده توانبخشی مدیر گروه کاردرمانی 339
آقای محبوبی فولادی دانشکده توانبخشی کارشناس کاردرمانی 33322332
خانم شکریان دانشکده توانبخشی کارناس گفتار درمانی 33322329
آقای باقری محلی دانشکده توانبخشی مدیرگروه فیزیوتراپی 346
خانم محمدی دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیوتراپی 353
خانم کسبی دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی گفتار درمانی 325
آقای عرفانیان دانشکده توانبخشی کارشناس شنوایی سنجی 33328502
آقای ریاضی رحمت دانشکده توانبخشی مسئول حسابداری 292
خانم فرزام فر دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322328
آقای سهمی دانشکده توانبخشی کارپرداز 292
آقای تهی دست دانشکده توانبخشی مدیرگروه گفتار درمانی 338
آقای اسدی شلی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322328
خانم تشرفی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322332
آقای لوافیان دانشکده توانبخشی خدمتگزار 292
خانم معدنی دانشکده توانبخشی کارشناس آزمایشگاه مراکزتحقیقات توانبخشی 3328502
آقای پهلوانیان دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی کاردرمانی 344
خانم سلمانی دانشکده توانبخشی معاونت پژوهشی 341
خانم سعیدی پور دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322332
خانم سید دانشکده توانبخشی کارشناس گفتار درمانی(بیمارستان امیر) 33463401
خانم میرشجاع دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی کاردمانی 350
خانم زهرا هاشمی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33340861
خانم وهابی دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتواپی(طباطبایی) 33322328
آقای عظیمی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 351
خانم مرتضی نژاد دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتراپی 33322328
خانم احسانی دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیوتراپی 353
خانم جعفری دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33328502
خانم آتش زای دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتراپی 33463401
خانم مطهری نژاد دانشکده توانبخشی کارشناس کاردرمانی(ابن سینا) 33322332
آقای قربانی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322332
خانم سیمین قلم اول دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی کاردرمانی 350
خانم معینیان دانشکده توانبخشی کارشناس شنوایی سنجی 33328502
خانم کرمی دانشکده توانبخشی متصدی امور دفتری 33340861
خانم مخلصین دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی گفتار درمانی 325
خانم محمدی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322329
آقای تقی زاده دلخوش دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیوتراپی 344
خانم امینیان فر دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیو تراپی 325
خانم وحدتی دانشکده پرستاری و مامایی کارگزین 298 33654368
اقای برون دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر 310 33654190
اقای دکتر بابا محمدی دانشکده پرستاری و مامایی معاونت اموزش 232 33654192
خانم قاضی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس آموزش 232 33654192
اقای دکتر عسگری دانشکده پرستاری و مامایی معاونت پژوهشی 318 33654191
خانم تبریزیان دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس پژوهش 318 33654191
خانم ملکی علایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس اموزش 235 33654193
خانم طاهریان دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس اموزش 235 33654193
خانم حسین پور دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس اموزش تحصیلات تکمیلی 261 33654206
خانم رضایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس ازمایشگاه 509
خانم حیدری دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس پراتیک 326
اقای دکتر فخر موحدی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 223
اقای دکتر قدس دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 233
اقای دکتر سلیمانی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 310 33654365
اقای دکتر سهیلی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 233
اقای دکتر بابا محمدی دانشکده پرستاری و مامایی معاونت آموزشی 232 33654192
اقای دکتر عسگری دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 234
اقای دکتر عسکری مجد ابادی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 317
اقای دکتر ابراهیمیان دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 319
خانم دکتر نوبهار دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 321
خانم گیلوری دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 321
خانم رئیس دانا دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 324
خانم زمانی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 324
خانم انصاری دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 326
خانم ایزدی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 326
آقای دکتر امانت دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی 319
آقای داوری دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی 2229 31052229 33448950
اقای دکتر ناصحی نیا دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ریاست دانشکده بهداشت 1079-1002 35220130 35220131
اقای مجد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول دفتر ریاست 1079-1002 35220130 35220131
اقای سید ترابی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حراست دانشکده 1063
خانم نصرینی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حراست دانشکده 1064
اقای غلامی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول خدمات/مسئول نقلیه 1088 35220136
اقای اغوشانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حسابداری 1049 35220138
اقای سید شنایی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حسابداری 1050 35220138
خانم توانا دانشکده بهداشت مستقر در دامغان امین اموال 1087 35220139
خانم مرواری دانشکده بهداشت مستقر در دامغان دبیرخانه 1054 35220140
اقای سلطانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارپردازی 1052 35220141
اقای کاظمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان انتشارات 1072-9
خانم شادمهر دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارگزینی 1062
اقای ملکیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارگزینی 1088
خانم صادقی نژاد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان امور فرهنگی-روابط عمومی-انبار 1101
دانشکده بهداشت مستقر در دامغان سلف سرویس 1038
دانشکده بهداشت مستقر در دامغان اشپزخانه 1053
دانشکده بهداشت مستقر در دامغان موتورخانه(تاسیسات) 1081
دانشکده بهداشت مستقر در دامغان نگهبانی داخلی-نگهبانی کانکس 1076-1096 35220143
دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ابدارخانه 1060-1045
اقای سید راد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول نگهبانی 1073
اقای کاظمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان تلفنخانه 1072-9 35220144-7
خانم عزیزیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کتابخانه 1030
خانم هراتی اصل دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مشاوره 1029
خانم علی ابادی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان Skill lab 1041
اقای دکتر معینیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان معاونت اموزشی و دانشجویی 1025-1023 35230132
تقتی دکتر رستمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان معاونت پژوهشی 1033-1055 35230133
اقای مهندس ایروانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1020
اقای مهندس قائینی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1018
اقای دکتر کرامتی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1018
اقای دکتر دهدشتی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1059
اقای مهندس عسکری پور دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1091
اقای دکتر پور محمدی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1026
اقای دکتر رحمانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1069
اقای دکتر قانع پور دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1021
اقای دکتر عزتی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1071
اقای دکتر کریمائی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1077
خانم دکتر فاطمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیئت علمی 1056
خانم دکتر دامیار دانشکده بهداشت مستقر در دامغان
خانم مدیحی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول امور دانشجویی 1074 35220134
خانم خرسند دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئوا امور دانشجویی 1074 35220134
خانم بنائی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس امور پژوهشی 1083
اقای عظیمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول اموزش 1058
خانم میرزایی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس اموزش 1057 35220135
خانم شعبانگرد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس اموزش 1057 35220135
خانم مهندس کاظمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ازمایشگاه 1034
اقای داودیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ازمایشگاه 1031
اقای مهندس شیرخانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس فناوری اطلاعات 1068
آقای دکتر حجازی دانشکده پیراپزشکی سرخه ریاست دانشکده 33615773
آقای دکتر کاهویی دانشکده پیراپزشکی سرخه معاون آموزشی 33611587
آقای دکتر محمد کریم دانشکده پیراپزشکی سرخه معاون پژوهشی 33611587
خانم عبدوس دانشکده پیراپزشکی سرخه مسئول آموزش 33614776
آقای مهندس کوچ پی ده دانشکده پیراپزشکی سرخه کارشناس آموزش 33614776
آقای ابک دانشکده پیراپزشکی سرخه مسئول دفتر 33615773
آقای صفا دانشکده پیراپزشکی سرخه دبیرخانه 33614632
خانم خاتمی دانشکده پیراپزشکی سرخه کارگزینی 33614751
خانم قوشچیان دانشکده پیراپزشکی سرخه تغذیه 33614751
آقای مهندس فیروزجنگ دانشکده پیراپزشکی سرخه کارشناس فناوری اطلاعات 33611605
اقای درویش خادم دانشکده پیراپزشکی سرخه کارپرداز 33611605
اقای عبدالهی دانشکده پیراپزشکی سرخه مشاور روانشناس 33611605
اقای سلامی دانشکده پیراپزشکی سرخه نقلیه 33611605
اقای دکتر علایی دانشکده پیراپزشکی سرخه مدیر گروه فوریت،هوشبری و اتاق عمل 33614637
خانم یداللهی دانشکده پیراپزشکی سرخه مدیر گروه HIT وپرتو شناسی 33614637
خانم قضوی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم شایسته فر دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم شفائیان دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم صفاری دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم بندری دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم صادقی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
اقای پهلوان دانشکده پیراپزشکی سرخه متصدی کتابخانه 33614811
خانم شکیبا فر دانشکده پیراپزشکی سرخه متصدی کتابخانه 33614811
اقای همتی دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
اقای فدوی دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
اقای ایران بخش دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
اقای مسعودی پور دانشکده پیراپزشکی سرخه خدمه خوابگاه 33614944
اقای نظری دانشکده پیراپزشکی سرخه خدمه خوابگاه 33614944
خانم دکتر همامی دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی رئیس دانشکده 34544836
خانم عبدالشاهی دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی معاونت آموزشی و پژوهشی 34544840
خانم شریفی دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مسئول دفتر 34544842 34544842
خانم بیگلری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش 34544839
خانم عامری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کارشناس فناوری اطلاعات 34544841
خانم صفری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش 34544839
آقای نادری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی امور دانشجویی، روابط عمومی 34544841
آقای زرین کمر دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی حسابداری 345448141
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر ریاست 2000
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مدیر بیمارستان 2001
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مشاور درمان 2002
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حراست 2003
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور اداری 2006
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سوپروایزر اموزشی 2010
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر معاونت اموزشی 2011
خانم مظاهری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2028
خانم عندلیب مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2029
اقای کاشیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2015
خانم بهرامی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2070
خانم حقیقت مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2070
خانم حسینی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2014
اقای شمشیر بند مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2016
اقای محمد زاده مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اداری 2013
اقای قصاب مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری و ترخیص 2020
خانم فخراور مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2021
اقای یداللهی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2088
اقای صبح خیز مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2023
خانم مرادی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2025
خانم زرگر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2012
خانم طاهریان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2027
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نماینده بیمه خدمات درمانی 2076
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نماینده بیمه تامین اجتماعی 2080-2081
خانم حیدریان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مددکاری 2030
خانم وفا مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارگزینی 2506
خانم هدایت پور مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2507
اقای امینی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2507
خانم عشریه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2510
خانم پهلوان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابداری ترخیص 2510
خانم ایرانبخش مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سیستم کسری 2514
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مدارک پزشکی 2035
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر ارباب رجوع 2034
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر بایگانی 2037
خانم طاهری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تغذیه 2508
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر راننده امبولانس 2105
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اژانس 2413
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر بوفه 2109
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر چاپ و تکثیر 2066
اقای عابدیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کلاس های اموزشی 2104
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر واحد خدمات 2240-2241
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر دفتر پرستاری 2251
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سوپروایزر 2252
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مدیر خدمات پرستاری 2253
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تحقیقات بالینی.پیوند عضو 2249
خانم محمدخانی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر طب اورژانس 2103
خانم زیاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر گروه بیهوشی 2085
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اموزش کارکنان-کنترل عفونت 2254
مهندس نصیری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر واحد کامپیوتر 2323
مهندس دانش مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر واحد کامپیوتر 2321
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تجهیزات پزشکی 2256-2255
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر بهبود کیفیت 2077
مهندس رزمجو مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر بهداشت محیط 2511
اقای امیدیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول نگهبانی 2319
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارپردازی 2022-2106
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر داروخانه 2039-2040
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نوارمغز 2059
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کلینیک چشم-سنگ شکن 2078
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اکو 2225
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر فیزیوتراپی 2397-2396
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کاردرمانی جسمانی 2079
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کاردرمانی روان 2382
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر روانشناس 2391
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول 2090
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پذیرش ازمایشگاه 2092
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر بانک خون 2091
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پاتولوژی 2093
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پذیرش 2097
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رادیولوژی 2098
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سی تی اسکن 2099
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول 2100
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سونوگرافی 2101
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تراکم استخوان 2102
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نگهبانی همراه بیمار 2108
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نگهبانی پرسنل 2062
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نگهبانی اورژانس 2060
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نگهبانی درب غربی 2408
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نگهبانی درب پرسنل 2500
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نگهبانی سیار 2409
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن جراحی 2041-2042
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اورژانس ICU 2046
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تریاژ 2044
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن داخلی 2047-2048
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پزشک عمومی اورژانس 2058
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پزشک طب اورژانس 2057
اقای خجسته فر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اورژانس 2053
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر CPR-FAST TRAK 2051
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول اورژانس 2050
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پذیرش اورژانس 2054-2055
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر صندوق 2056
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول 2504
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2415-2502
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2110-2111
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2115-2116
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2123-2124
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2161-2162
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2186
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر ریکاوری 2187
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر داروخانه 2189
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول بخش 2190
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر راهرو(راهرو عصر و شب) 2191
خانم چاووشی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اتاق عمل جنرال 2188
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اتاق استراحت 2194
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2201-2202
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2243-2244
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر POST CCU 2246-2247
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2219-2220
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پذیرش کت لب 2227
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر داروخانه 2228
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اتاق عمل قلب باز 2229
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر ICUقلب باز 2230-2231
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر راهرو 2232
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کت لب 2233
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2341-2342
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2291-2293
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر استیشن 2394-2395
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اندوسکوپی 2399
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر گروه اموزش داخلی 2120
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر گروه اموزش جراحی 2118
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پزشک مقیم بیهوشی 2148
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پزشک مقیم ارتوپد 2236
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پزشک مقیم جراح 2224
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پزشک مقیم مغز و اعصاب 2237
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت ارشد 2358
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت بیهوشی 2386
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اینترن داخلی 2387-2332-2333
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اینترن جراحی 2330
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت سال اول 2331
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت ارشد 2334
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت داخلی 2401
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اینترن جراحی 2402
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت چشم و بیهوشی 2403
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اینترن داخلی 2335
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اینترن جراحی 2336
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اینترن ENT 2337
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت ارشد 2338
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رزیدنت سال اول 2339
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تاسیسات 2370
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر انبار دارو 2374
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر انبار کالا 2372
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سلف سرویس 2376
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رختشویخانه 2378
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اتوکلاو 2380
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کتابخانه 2390
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر زباله سوز 2406
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر اسکین لب 2414
مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 33437821
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتوکلاو 2243
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق راننده امبولانس 2230
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین انبار دارویی 2248
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین انبار کالا 2223
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین ارمایشگاه 2206
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول ازمایشگاه 2290
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اژانس طاها 2300
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق پزشک اورژانس اطفال 2343
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق پزشکان زنان 2352
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (منشی) 2297
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (رست) 2298
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (پزشکان) 2393
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (راهرو ،ریکاوری) 2394
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل CSSD 2395
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بانک 2368
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بهبود کیفیت 2218
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش ICU 2378
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش NICU 2299-2349
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش اورژانس اطفال 2335
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش جراحی زنان 2247
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش VIP 2256
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش محب 2257
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش لیبر 2351
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش فوق تخصصی اطفال 2311
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش نوزادان 2301
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش IVF-IUI 2274-2379
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بی سیم خدمات 2377
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پذیرش/صندوق 2279-2375
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پذیرش/صندوق اورژانس 2304-2336
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پزشک بیهوشی مقیم 2336
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پزشک مقیم اطفال 2309
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پذیرش سونوگرافی-رادیولوژی 2315
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین تاسیسات 2323
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین تغذیه 2354
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین جمع دار اموال 2288
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین تجهیزات پزشکی 2332
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول امور مالی 2417
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری ترخیص 2286
اقای قیومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول درامد 2281
اقای نکویی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2272
خانم غفوریان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2273
اقای مجیدی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2294
اقای فخاریان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2414
اقای یوسفیه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2411
خانم جعفری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2277
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بررسی نسخ 2320
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دفتر خدمات 2357
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین داروخانه 2404
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین داروخانه درب ورودی 2369
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دبیرخانه 2245
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین درمانگاه زنان 2371
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دفتر پرستاری 2205
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مدیر پرستاری 2363
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دفتر اموزش 2213
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین رختشویخانه 2243
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین رادیولوژی 2316
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین ریاست 2238
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین زباله سوز 2353
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سلف سرویس 2241
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سی تی اسکن 2308
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول کارگزینی 2367
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کارگزینی 2260
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کتابخانه 2240
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کنترل عفونت 2265
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کلینیک گفتار درمانی 2284
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کهورت کودکان 2326
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین منشی کلینیک 2373
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول کلینیک 2289
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول فناوری اطلاعات سلامت 2215
خانم معین مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین HIT 2268
اقای بینش مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین HIT 2268
خانم فوادیان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین HIT 2251
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی مدیریت 2236
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی پاویون 2230
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی ورودی 2324
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی اورژانس 2338
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نماینده های بیمه 2280
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین واکسیناسیون 2258
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین فیزیوتراپی 2313
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دندان پزشکی 2278
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین معاونت پژوهش 2212
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مرکز تحقسقات AUB 2211
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مرکز تحقیقات 2210
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مرکز کامپیوتر 2345-2335
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مددکاری 2233
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین روانشناسی 2392
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حراست 2339
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین 33460066-77
بیمارستان ولایت دامغان ریاست بیمارستان 2010 35225140
بیمارستان ولایت دامغان مدیریت داخلی 2020 5225131
بیمارستان ولایت دامغان اتاق کنفرانس 2027-2014
بیمارستان ولایت دامغان مسئول دفتر 2010
بیمارستان ولایت دامغان دبیر خانه 2033 35225140
بیمارستان ولایت دامغان امور اداری 2021
بیمارستان ولایت دامغان مدیریت پرستاری 2206-34
بیمارستان ولایت دامغان حراست 2019
بیمارستان ولایت دامغان کارشناس بهداشت (جانشین مدیریت) 2018
بیمارستان ولایت دامغان امور اداری 2021
بیمارستان ولایت دامغان درمانگاه 2407
بیمارستان ولایت دامغان فیزیوتراپی 2250
بیمارستان ولایت دامغان مسئول دیالیز 2400
بیمارستان ولایت دامغان اکو و تست ورزش 2401
بیمارستان ولایت دامغان پذیرش درمانگاه 2060-2059
مهندس اقای عمویی بیمارستان ولایت دامغان اشپزخانه 2306-2008
اقای سلطانی بیمارستان ولایت دامغان انبار 2009
بیمارستان ولایت دامغان تاسیسات 2166-2005
بیمارستان ولایت دامغان رختشویخانه 2012
بیمارستان ولایت دامغان بخش اطفال 2280-2279
بیمارستان ولایت دامغان بخش اورژانس 2043-2052
بیمارستان ولایت دامغان مسئول اورژانس 2053
بیمارستان ولایت دامغان صندوق اورژانس 2051-2041
بیمارستان ولایت دامغان تخدد نظر اورژانس 2056
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی1 2354-2353
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 2 2327-2328
بیمارستان ولایت دامغان CSR 2011
بیمارستان ولایت دامغان اتاق عمل 2154-2151-2153-2152
بیمارستان ولایت دامغان بخش اطفال 2280-2279
بیمارستان ولایت دامغان بخش جراحی 2083-2178
بیمارستان ولایت دامغان بخش CCU 2223-2222
بیمارستان ولایت دامغان بخش ICU 2137-2147
بیمارستان ولایت دامغان پاتولوژی 2074
بیمارستان ولایت دامغان ازمایشگاه 2071-2088
بیمارستان ولایت دامغان بخش لیبر 2235-2227
بیمارستان ولایت دامغان بخش زنان 2271-2262-2242
بیمارستان ولایت دامغان بخش تخصصی 2218-2200
بیمارستان ولایت دامغان بخش دیالیز 2411
بیمارستان ولایت دامغان داروخانه 2069-37
بیمارستان ولایت دامغان سی تی اسکن 2035
بیمارستان ولایت دامغان مدد کاری 2093
بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه 2113
خانم شیوا بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه 2094
خانم صدرالهی بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه 2122
خانم مددی بیمارستان ولایت دامغان درمانگاه زنان 2079
مهندس منصوری بیمارستان ولایت دامغان فناوری اطلاعات 2203
مهندس فراتی بیمارستان ولایت دامغان فناوری اطلاعات 35225143
مهندس خانم ناظمی بیمارستان ولایت دامغان تجهیزات پزشکی 2007
بیمارستان ولایت دامغان امار و مدارک پزشکی
بیمارستان ولایت دامغان اندوسکوپی 2330
بیمارستان ولایت دامغان اتاق استراحت راننده 2125
بیمارستان ولایت دامغان سیلندر 2257-2256
بیمارستان ولایت دامغان کتابخانه 2296
بیمارستان ولایت دامغان بوفه بیمارستان 2112
اقای حسن نژاد بیمارستان ولایت دامغان MRI 2064
اقای خوری بیمارستان ولایت دامغان مسئول خدمات 2119
اقای نیکوکار بیمارستان ولایت دامغان مسئول خدمات 2120
افای پاشایی بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2159-44 35225142
اقای جندقیان بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2163
اقای اسیایی بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2344
اقای سفیدیان بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 35225146
خانم خرمنش بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2126 35225146
خانم هراتی بیمارستان ولایت دامغان رسیدگی به شکایات 2115
خانم مطهری نژاد بیمارستان ولایت دامغان اموال 2110
خانم رهبری بیمارستان ولایت دامغان کارگزینی 2142
بیمارستان ولایت دامغان دفتر پرستاری 33
بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر بالینی در گردش 2206
اقای گرمابی بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر اموزشی 2082
خانم یاوری بیمارستان ولایت دامغان دبیر کمیته ها 2089
بیمارستان ولایت دامغان کتابخانه 2293
خانم خلیل نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول حسابداری 2099-2095
اقای پویان مهر بیمارستان ولایت دامغان حسابداری ترخیص 2102
اقای میر عماد بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2100
اقای اصغرزادگان بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2098
اقای قاسمی نژاد بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2097
خانم احتشامی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2127
خانم میرصالحی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2127-2097
خانم طبائی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2098
اقای ناظم نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول نگهبانی 2118
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی اورژانس 2058-2045
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی اصلی 2134-2135
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی شرقی (درب اورژانس) 2133
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی سیلندر 2157-2156
بیمارستان ولایت دامغان اطلاعات مرکز بهداشت 3532237
بیمارستان ولایت دامغان ریاست شبکه و مرکز بهداشت 3532237
بیمارستان ولایت دامغان حراست مرکز بهداشت و شبکه 35242599
بیمارستان ولایت دامغان کارگزینی شبکه و مرکز بهداشت 35261330
بیمارستان ولایت دامغان حراست دانشکده 35220137
بیمارستان ولایت دامغان دبیرخانه دانشکده 35220140
بیمارستان ولایت دامغان ریاست دانشکده 35220130
بیمارستان ولایت دامغان اطلاعات دانشکده 35220144
بیمارستان ولایت دامغان کلینیک رضایی 35245624
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی کلینیک 35235119
اقای مطهری بیمارستان ولایت دامغان انبار مرکزی 35261006
بیمارستان ولایت دامغان پزشکان رادیولوژی 2262-2036-2271
اقای حاجی پروانه بیمارستان ولایت دامغان سامانه کسری 2111
عباس قاضی بیمارستان ولایت دامغان دفتر ریاست 2023-2010 02335225140
سیف الله منصوریان بیمارستان ولایت دامغان مدیریت 2020
مهندس محمد خورسی بیمارستان ولایت دامغان مسئول بهداشت محیط 2018
اعظم کاوه بیمارستان ولایت دامغان مترون
دکتر غلامرضا محمدی بیمارستان ولایت دامغان ریاست 2017 - 2014
مرتضی سالو بیمارستان ولایت دامغان امور اداری 2021
محمد حسن سلمانی بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر بالینی 2206 - 33
سید عبدالرسول ترابی بیمارستان ولایت دامغان مسئول حراست 2019
محمد حسن خوری بیمارستان ولایت دامغان مسئول خدمات 2120
علیرضا نیکوکار بیمارستان ولایت دامغان جانشین مسئول واحد خدمات 2119
جواد ناظم نژاد بیمارستان ولایت دامغان انتظامات 2118
معصومه یاوری بیمارستان ولایت دامغان پرستار کنترل عفونت 2089
مهدیه دربانی بیمارستان ولایت دامغان آموزش بیمار 2073
امید گرمابی بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر آموزشی 2082
نیره هراتی بیمارستان ولایت دامغان رسیدگی به شکایات 2062
ام البنین سلمانیان نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول داروخانه 2077 - 2066-2067
زهرا خلیل نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول درامد 2099 02335225145
دکتر طهورا نوروزی بیمارستان ولایت دامغان مسئول فنی داروخانه 2069
محمود علی حسینی بیمارستان ولایت دامغان مسئول درمانگاه 2407 - 2397
مهدی یاوری بیمارستان ولایت دامغان فیزیوتراپی 2250
زینب رجب بیکی بیمارستان ولایت دامغان فیزیوتراپی 2250
اعظم حاجی پروانه بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش دیالیز 2411 - 2400
بیمارستان ولایت دامغان اکو و تست ورزش 2401
ابوالفضل عمویی بیمارستان ولایت دامغان تغذیه 2132 - 2008
رضا سلطانیه بیمارستان ولایت دامغان انبار 2009
ابوالفضل جوادی نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول تاسیسات 2166 - 2005
حمیده سوری بیمارستان ولایت دامغان کتابخانه 2292 - 2296
عربیان بیمارستان ولایت دامغان حراست 2019
مهسا شیوا بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه تامین اجتماعی 2113
طاهره صدرالهی بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه سلامت 2122
حبیبه سلطانی بیمارستان ولایت دامغان مددکار 2093
نقلیه بیمارستان ولایت دامغان نقلیه 2125
مهندس آفرین ناظمی بیمارستان ولایت دامغان تجهیزات پزشکی 2007
مهندس جمال منصوری بیمارستان ولایت دامغان مسئول فناوری اطلاعات 2203 02335225143
مهندس علی اکبر فراتی بیمارستان ولایت دامغان کارشناس فناوری اطلاعات 2203 02335225143
علی کاکو بیمارستان ولایت دامغان مدیر مالی 2162 02335225142
محمد ترابی بیمارستان ولایت دامغان کارپرداز 2163
مریم خرم منش بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2124 02335225146
محسن آسیایی بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2344 02335225146
ابراهیم سفیدیان بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2344 02335225146
منیر رهبری بیمارستان ولایت دامغان مسئول کارگزینی 2142
راحله یحیی بیمارستان ولایت دامغان کارگزین 2141
بیمارستان ولایت دامغان ام ار ای- MRI 2141
سعید پویان مهر بیمارستان ولایت دامغان حسابداری ترخیص 2100 - 2102
هادی میرعماد بیمارستان ولایت دامغان 2100 - 2102 35263509
علیرضا حلاجی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری 2100 - 2102
عباس قاسمی نژاد بیمارستان ولایت دامغان درآمد 2127 - 2097
ملیحه السادات میرصالحی بیمارستان ولایت دامغان 2127 - 2097
مهرانه احتشامی بیمارستان ولایت دامغان رسیدگی اسناد 2127 - 2097
طبایی بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2098 - 2101 - 2121
حسین سعیدی بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2098 - 2101 - 2121
منیره مطهری نژاد بیمارستان ولایت دامغان اموال 2110
داود حاجی پروانه بیمارستان ولایت دامغان تایمکس 2111
محمد مطهری بیمارستان ولایت دامغان انبار 02335261006
آزاده عرب عامری بیمارستان ولایت دامغان مسئول آمار و مدارک پزشکی 2130 - 2105
سمیرا یعقوبی بیمارستان ولایت دامغان آمار و مدارک پزشکی 2117 - 2123
ساناز عباس نژاد بیمارستان ولایت دامغان آمار و مدارک پزشکی 2117 - 2123
صدیقه مسلمی بیمارستان ولایت دامغان مسئول آزمایشگاه 2088 - 2074 -2075
بیمارستان ولایت دامغان دیالیز 2411 - 2400
بیمارستان ولایت دامغان صندوق 2041 - 2051
بیمارستان ولایت دامغان درمانگاه اورژانس 2046
بیمارستان ولایت دامغان تریاژ 2046
علیزاده بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش اورژانس 2053
بیمارستان ولایت دامغان بخش اورژانس 2056 - 2043- 2044
بیمارستان ولایت دامغان بخش ICU 2147- 2136 -2143
محمدرضا میرصابری بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش اتاق عمل 2151
بیمارستان ولایت دامغان اتاق عمل 2154 - 2153
آرزو ایمانی فولادی بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش اطفال 2280
بیمارستان ولایت دامغان بخش اطفال 2279
کبیریان بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش داخلی 1 2347
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 1 2354 - 2353
محبوبه مجیدزاده بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 2 2325
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 2 2327 - 2328
بیمارستان ولایت دامغان بخش CCU 2222 - 2220
بیمارستان ولایت دامغان بخش زنان 2271 - 2261
بیمارستان ولایت دامغان بحش جراحی 2178
بیمارستان ولایت دامغان رادیولوژی 2029 - 2036 - 2035
بیمارستان ولایت دامغان لیبر 2227 - 2224
فهیمه رسولی نژاد بیمارستان ولایت دامغان بخش تخصصی 2208 - 2207
دکتر طهورا نوروزی بیمارستان ولایت دامغان مسئول فنی داروخانه 2069
اقای گرایلی بیمارستان معتمدی گرمسار مسئول دفتر ریاست 2015 34222694 34230710
خانم دکتر راضیه نیتی بیمارستان معتمدی گرمسار ریاست بیمارستان 2095 34222694
اقای قندالی بیمارستان معتمدی گرمسار رئیس امور اداری 2087 34220111
خانم کمالی بیمارستان معتمدی گرمسار مترون(دفتر پرستاری) 2105-2107 34220096-09107418401
اقای میرزایی بیمارستان معتمدی گرمسار حراست 2094
خانم فیصلی بیمارستان معتمدی گرمسار امورمالی 2086 34220118
اقای گلینی بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2102
خانم اسماعیلی بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2049 34220205
خانم بلوچی بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2048 34220205
خانم عربی بیمارستان معتمدی گرمسار اورژانس منشی 2035 34220037
خانم عارف نیا بیمارستان معتمدی گرمسار اتاق عمل 2009 09032861004
اقای بلوچی بیمارستان معتمدی گرمسار اتاق عمل منشی 2096-2011-2012
پزشک انکال بیمارستان معتمدی گرمسار اکوی قلب 2332
اقای قندالی بیمارستان معتمدی گرمسار انبار تجهیزات 2079
اقای الواری بیمارستان معتمدی گرمسار انبار لوازم اداری 2076 34220131
مهندس قندالی بیمارستان معتمدی گرمسار فناوری اطلاعات 2088
مهندس کمالی بیمارستان معتمدی گرمسار فناوری اطلاعات 2088
خانم مشیری بیمارستان معتمدی گرمسار اورژانس 2037-2091 34220069
خانم ثمری بیمارستان معتمدی گرمسار ایمنی و کنترل عفونت 2299
اقای واحدی بیمارستان معتمدی گرمسار ازمایشگاه 2054-2039 34220046
اقای غندالی بیمارستان معتمدی گرمسار اشپزخانه 2100-2101 34220105
خانم قنبری بیمارستان معتمدی گرمسار امار 2103 34220080
خانم مداح بیمارستان معتمدی گرمسار اموزش 2046-2390
خانم قندالی بیمارستان معتمدی گرمسار اندوسکوپی 2052 34230709
خانم خباز بیمارستان معتمدی گرمسار بخش اطفال 2033
خانم اشرفی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش جراحی 2136-2020-2021
خانم رکنی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش داخلی 2022-2092
خانم شفقی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش زنان 2024
خانم کاشانی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش CCU 2018
خانم شاه حسینی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش ICU 2031
خانم نگهبان بیمارستان معتمدی گرمسار بخش CSR 2014
خانم حبیبی بیمارستان معتمدی گرمسار بهبود کیفیت 2321
خانم مهندس نادری بیمارستان معتمدی گرمسار بهداشت محیط حرفه ای 2331
مهندس رحمان زاده بیمارستان معتمدی گرمسار بهداشت محیط حرفه ای 2332
خانم اسدی بیمارستان معتمدی گرمسار پرستار درمانگاه قلب 2322 34220145
پزشک عمومی بیمارستان معتمدی گرمسار پزشک اورژانس 2315
اقای مهندس ملکی بیمارستان معتمدی گرمسار تاسیسات 2200
خانم الهی بیمارستان معتمدی گرمسار تالاسمی 2352
خانم مهندس ولایتی بیمارستان معتمدی گرمسار تجهیزات پزشکی 2277
خانم مهندس میرمحمدی بیمارستان معتمدی گرمسار تجهیزات پزشکی 2277
خانم اسدی بیمارستان معتمدی گرمسار تست ورزش 2104
خانم عباسی نژاد بیمارستان معتمدی گرمسار تغذیه 2332
بیمارستان معتمدی گرمسار جراح عمومی 2063
اقای رضازاده بیمارستان معتمدی گرمسار مسئول درآمد 2051
اقای معينيان بیمارستان معتمدی گرمسار خدمات 2065 34232888
خانم دکتر کلائی بیمارستان معتمدی گرمسار داروخانه 2067
خانم شهسواری بیمارستان معتمدی گرمسار دبیرخانه 2085
بیمارستان معتمدی گرمسار درمانگاه زنان 2057 34223900
دکتر طاهریان بیمارستان معتمدی گرمسار درمانگاه قلب 2058
دکتر معذوری بیمارستان معتمدی گرمسار درمانگاه قلب 2058
دکتر اعلمی بیمارستان معتمدی گرمسار درمانگاه قلب 2058
بیمارستان معتمدی گرمسار درمانگاه ENT 2062
خانم فیروزی بیمارستان معتمدی گرمسار دیالیز 2072
اقای رامه بیمارستان معتمدی گرمسار رادیولوژی 2005
اقای خدامی بیمارستان معتمدی گرمسار راننده 2153
اقای کریمی بیمارستان معتمدی گرمسار راننده 2153
اقای شاه حسینی بیمارستان معتمدی گرمسار رختشویخانه 2083
خانم جاویدی نیا بیمارستان معتمدی گرمسار روانشناس بالینی 2070
خانم یار محمدی بیمارستان معتمدی گرمسار زایشگاه 2013
بیمارستان معتمدی گرمسار سالن اجتماعات 2303
دکتر گلینی بیمارستان معتمدی گرمسار سونوگرافی 2301
اقای رامه بیمارستان معتمدی گرمسار سی تی اسکن 2004
اقای مختاری بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
اقای قاسمی بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
اقای صدر بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
اقای عرب سرهنگی بیمارستان معتمدی گرمسار فیزیوتراپی 2074
اقای صحرانیوش بیمارستان معتمدی گرمسار کارپردازی 2055
خانم کمیلی فر بیمارستان معتمدی گرمسار حسابدار ترخیص 2064
خانم قنبری بیمارستان معتمدی گرمسار کارگزینی 2090
خانم باقریان بیمارستان معتمدی گرمسار کارگزینی 2090
خانم کنشلو بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس بیمه 2071
خانم ایزدی بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس بیمه 2071
اقای قباخلو بیمارستان معتمدی گرمسار اورژانس منشی 207 34542309 34542309
خانم عرب عامری بیمارستان معتمدی گرمسار مدیر داخلی 2016
خانم عباسی بیمارستان معتمدی گرمسار مدارک پزشکی 2041
خانم صبور بیمارستان معتمدی گرمسار مددکار اجتماعی 2068
بیمارستان معتمدی گرمسار مسئول کمیته 2322
اقای قلیپور بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورودی 2155
اقای رادمنش بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورودی 2155
اقای بندار بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورودی 2155
اقای معصومی بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورودی 2155
اقای گلینی بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی همکف 2089
اقای قاسمی بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی همکف 2089
اقای میراخوری بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی همکف 2089
اقای تبریزی بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی همکف 2089
اقای صباغی بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی همکف 2089
بیمارستان معتمدی گرمسار نوبت دهی کلینیک 34220161 34220132
بیمارستان معتمدی گرمسار نوبت دهی کلینیک امام (ره) 3103
آقای معینیان بیمارستان معتمدی گرمسار امین اموال 2065
آقای درویشی بیمارستان معتمدی گرمسار انبار تجهیزات 2367
خانم گرجی بیمارستان معتمدی گرمسار پذیرش 2036
آقای یوسفی بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
آقای صادقی بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس نظارت مواد غذایی 205
اقای دکتر نداف بیمارستان امام حسین آرادان سرپرست بیمارستان امام حسین 201 34545005 34545005
اقای مهندس پیوندی بیمارستان امام حسین آرادان مسئول امور عمومی 214
خانم قزللو بیمارستان امام حسین آرادان داروخانه 225
خانم دکتر امیری بیمارستان امام حسین آرادان مسئول بخش دندان پزشکی 205
خانم کریمی بیمارستان امام حسین آرادان سرپرستار 210
خانم هاشمی بیمارستان امام حسین آرادان پذیرش و نوبت دهی 208
خانم طباطبایی محمدی بیمارستان امام حسین آرادان مسئول رادیولوژی 212
اقای رودی بیمارستان امام حسین آرادان مسئول ازمایشگاه 219
اقای نوروزی بیمارستان امام حسین آرادان انباردار 225
اقای ترابی بیمارستان امام حسین آرادان اطلاعات و نگهبانی 218
اقای مهندس مسروری بیمارستان امام حسین آرادان کارشناس تغذیه 231
اقای مهندس عزیزی رستم بیمارستان امام حسین آرادان مسئول انفورماتیک 214 34544490 34544490
خانم قباخلو بیمارستان امام حسین آرادان مدیر پرستاری 207 34545055
آقای موسوی بیمارستان امام حسین آرادان در آمد 214 34544490
خانم سالار بیمارستان امام حسین آرادان مدارک پزشکی 205
آقای دکتر فرشید فریور بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرست ریاست بیمارستان 819 31-819-819 با هماهنگی مسئول دفتر امکان پذیر است
آقای مصطفی مثبت شاهجویی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مترون (مدیریت کادر درمانی) 822 31-819-822
خانم ف.ز. اسکندری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرست مدیریت داخلی (کادر اداری و بخش های پاراکینیکی) 821 31-819-821
خانم ل. کسایی واحد بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول دفتر حوزه مدیریت بیمارستان 819 31-819-819
خانم ف. شاهمرادی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مئسول بخش لیبر 411
خانم م. جهانشیر بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش داخلی 415
خانم ف.س طباطبایی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش کودکان 417 31-819-417
آقای محمد قُلی محمدزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش اورژانس 404 31-819-404
خانم ف. منعم بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش اتاق عمل 410 31-819-410
خانم ن. مقدمی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش دیالیز 405
خانم ف. معینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش ICU 413
آقای سجاد مهدی پور بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارگزینی و امور اداری 811 31-819-811
آقای عباس جهانسوزی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مدیر امور مالی 815 31-819-815
آقای احسان آزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول واحد درآمد 805 31-819-805
آقای مهندس امیرعباس صبوری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 800 31-819-800
اتاق سرور فناوری اطلاعات بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس فناوری اطلاعات 817
خانم م. حاجی حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول مدارک پزشکی 813 31-819-813
آقای سید حسن صبح خیز بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول داروخانه 704 31-819-704
آقای محمد قُلی محمدزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش رادیولوژی 708 31-819-708
آقای محمد قُلی محمدزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول آزمایشگاه 702 31-819-702
آقای مهدی بیطرف بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر بالینی 406 31-819-406
خانم م. یزدانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر آموزشی 827 31-819-827
خانم ش. قلعه بانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر در گردش 407
خانم مهندس ف. گلی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول بهداشت میحط 825 31-819-825
خانم مهندس ن. نورانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 826 31-819-826
خانم ا. شکوری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر کنترل عفونت بیماران 828 31-819-828
خانم ف. / آقای علی همتیان / افضلی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تلفن خانه و ارتباطات 100 31-819-100
خانم ا. مستخدمین حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس ترخیص 814 31-819-814
خانم ز. حامدی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس ترخیص - امور بیمه مکمل 816 31-819-816
خانم ا. مستخدمین حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس ترخیص 818
خانم ن. /خانم آ. ابوابی / مستخدمین حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس حسابداری 803 31-819-803
آقا/خانم دکتر... بخش اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر پزشک اورژانس (شیفت) 401
ایستگاه پرستاری بخش اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری اورژانس 403
ایستگاه پذیرش / صندوق بخش اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پذیرش / صندوق اورژانس 402
آقای سید حسن صبح خیز بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر امین اموال 801
ایستگاه پرستاری بخش داخلی / جراحی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری داخلی 414
ایستگاه پرستاری بخش کودکان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری کودکان 416
ایستگاه پرستاری بخش زایمان (لیبر) بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری لیبر 412
ورودی بیمارستان نگهبانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم نگهبانی 829
آقای عباس ابوالخیریان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر انباردار 802 31-819-802
خانم م. غریبی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 812 31-819-812
آقای مهدی طبسی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول خدمات 809 31-819-809
خانم / آقا بهکار رختشوی خانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بهکار 810
ایستگاه پرستاری اتاق عمل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم اتاق عمل 409
آقا / خانم .... کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس آزمایشگاه 701
آقای حسنعلی صالحی پور بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس تغذیه 709 31-819-709
خانم پارسا بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر نماینده بیمه تأمین اجتماعی 824 31-819-824
آقا / خانم... کارشناس رادیولوژی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس رادیولوژی 707 31-819-707
آقای مجید صوفی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر واحد تأسیسات 806
ایستگاه پرستاری بخش CCU بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری CCU 408
آقای علیرضا عزت دین بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارپرداز 804 31-819-804
ورودی بخش ها نگهبانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم نگهبانی 807
مرکز بهداشت سمنان دفتر مدیریت 236-33328058
مرکز بهداشت سمنان گسترش 33345857-252
مرکز بهداشت سمنان خدمات 33321463-258
مرکز بهداشت سمنان دبیرخانه و بایگانی 242
مرکز بهداشت سمنان تغذیه 261
مرکز بهداشت سمنان مرکز اموزش بهورزی 33456638
مرکز بهداشت سمنان اموزش بهداشت 230
مرکز بهداشت سمنان بهداشت مدارس 33345857-257
مرکز بهداشت سمنان دارویی 33328054-278
مرکز بهداشت سمنان بهداشت خانواده 33334520-237
مرکز بهداشت سمنان ازمایشگاه ریوی 273
مرکز بهداشت سمنان ازمایشگاه غربالگری 33345859-224
مرکز بهداشت سمنان بهداشت محیط 33321462-240
مرکز بهداشت سمنان ازمایشگاه اب 223
مرکز بهداشت سمنان بهداشت حرفه ای 262-260
مرکز بهداشت سمنان بهداشت حرفه ای 33334587
مرکز بهداشت سمنان بهداشت روان 264
مرکز بهداشت سمنان بیماری ها 33333650
مرکز بهداشت سمنان بیماری ها 269-263
مرکز بهداشت سمنان واکسیناسیون هاری 285
مرکز بهداشت سمنان مسئول امور مالی 33323032-248
مرکز بهداشت سمنان اموال-کارپردازی 266
مرکز بهداشت سمنان درامد 246
مرکز بهداشت سمنان فن اوری اطلاعات 281
مرکز بهداشت سمنان کارگزینی 245
مرکز بهداشت سمنان کارگزینی بازنشستگان 256
مرکز بهداشت سمنان مالی بازنشستگان 272
مرکز بهداشت سمنان نقلیه 267
مرکز بهداشت سمنان نگهبانی و اطلاعات 234
مرکز بهداشت سمنان انبار کالا 200
مرکز بهداشت سمنان بهداشت دهان و دندان 270
مرکز بهداشت سمنان هایپوتیروئیدی 295
مرکز بهداشت سمنان فکس مرکز بهداشت 33328936
مرکز بهداشت سمنان تلفنخانه مرکز بهداشت 33322274
مرکز بهداشت سمنان مسئول مرکز 207
مرکز بهداشت سمنان پذیرش 205
مرکز بهداشت سمنان مراقبین سلامت 206
مرکز بهداشت سمنان دندان پزشکی 219
مرکز بهداشت سمنان روانشناس 216
مرکز بهداشت سمنان بهداشت محیط 202
مرکز بهداشت سمنان پایگاه شهید حمزه 204
مرکز بهداشت سمنان پذیرش ازدواجی 217
مرکز بهداشت سمنان رئیس مرکز 33321361-209
مرکز بهداشت سمنان روانشناس 214
مرکز بهداشت سمنان مامایی و بیماریها 218
مرکز بهداشت سمنان ژنتیک 211
مرکز بهداشت سمنان رئیس دانشگاه 33448996-8
مرکز بهداشت سمنان معاونت بهداشتی 33452355
مرکز بهداشت سمنان معاونت اجتماعی 33442937
مرکز بهداشت سمنان معاونت درمان 33451342
مرکز بهداشت سمنان معاونت اموزشی 33442467
مرکز بهداشت سمنان معاونت توسعه 33448951
مرکز بهداشت سمنان حراست 33434445
مرکز بهداشت سمنان بازرسی 33448992
مرکز بهداشت سمنان روابط عمومی 33448995
مرکز بهداشت سمنان تلفنخانه ستاد دانشگاه 33441021-2
مرکز بهداشت سمنان مرکز مطلبی 33460276
مرکز بهداشت سمنان مرکز 17 شهریور 33322282
مرکز بهداشت سمنان مرکز فامیلی 33322278
مرکز بهداشت سمنان مرکز گلستان 33440920
مرکز بهداشت سمنان مرکز تدین 33322781
مرکز بهداشت سمنان مرکز محقق 33300116
مرکز بهداشت سمنان مرکز جهادیه 33324646
مرکز بهداشت سمنان مرکز خیراباد 33655250
مرکز بهداشت سمنان پایگاه شهید همت 33436657
مرکز بهداشت سمنان پایگاه راه اهن 33325150
مرکز بهداشت سمنان خانه بهداشت علاء 33607205
مرکز بهداشت سمنان خانه بهداشت رکن اباد 33655251
مرکز بهداشت سمنان مرکز مهاجران 33281282
مرکز بهداشت سمنان مرکز مهر 33485854
مرکز بهداشت سمنان پایگاه امید 33485902
مرکز بهداشت سمنان پایگاه تدبیر 33490424
مرکز بهداشت سمنان پایگاه فرهنگ 33451512
مرکز بهداشت سمنان پایگاه شهید حمزه 33328058
مرکز بهداشت سمنان کدپستی مرکز بهداشت 3513698883
مرکز بهداشت سمنان بسیج ادارات 33350555
مرکز بهداشت سمنان فروشگاه بهداری 33328056
مرکز بهداشت سمنان کانون بازنشستگان 33334688-272
مرکز بهداشت سمنان ازمایشگاه مرکزی 33322284
مرکز بهداشت سمنان پاسخ به شکایات مرکز 33333802
مرکز بهداشت سمنان اورژانس 115 249-241 33324647
مرکز بهداشت سمنان کوهورت 33335884
مرکز بهداشت سمنان صندوق جواد الائمه 33328085
اقای عزت دین شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارپرداز 207
اقای دکتر منتظری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مدیر شبکه 234 33629772 023-33624070
اقای صفاهانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر معاون اجرایی 224 023-33620126
خانم محمدپور شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مسئول توسعه پزشکی 223 023-33629447 33620126
خانم ذوالفقاریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس توسعه شبکه 218 33626664
اقای فانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها 221 023-33629448
اقای ابک شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مبارزه با بیماریها 221 33629448
خانم قادری برمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس فناوری اطلاعات 206 33622929
اقای رجبی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول دفتر و دبیرخانه ستاد شبکه 220 33629772 33629470
خانم وردی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول بهداشت حرفه ای 213 023-33629480
خانم دکتر ذوالفقاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول سلامت خانواده 219 33622929
خانم طور سواد کوهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس سلامت خانواده 217 33622929
خانم نبوی چاشمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول واحد بهداشت مدارس 219 33622929
اقای قربانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول انبار و اموال 211
اقای اعتمادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول کارگزینی 203 023-33640130 02333620126
اقای تبیانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول خدمات 202 33640130
اقای شهرستانکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول روابط عمومی و کمک کارگزین 203
اقای قربانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول درامد 204
اقای اسدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارپرداز 207 33622929
اقای معماریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر حسابدار 207 33622929
اقای رحمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول امور مالی 205 023-33621993
خانم فیروز جنگ شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول بهداشت محیط 201 023-33629446
اقای رزمجو شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر اورژانس 115 مهدیشهر 33644008
اقای محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر اورژانس 115 شهمیرزاد 33667028
اقای میرترابی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول اورژانس فولاد محله 33673881
خانم نخعی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول واحد بهبود تغذیه 215 33622929
آقای قریانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر انباردار 204 33622929
مرکز تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مرکز تلفن 33622929
مرکز تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر 33620137
مرکز تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر 33620196
خانم لباف شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس توسعه شبکه 218 33626664
خانم فامیلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر 222 33622929
خانم رضا کاظمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس آموزش و ارتقا سلامت و کارشناس خطر در بلایا 214 33622929
خانم دکتر سام خانیانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مسئول سلامت روان 216 33640046
خانم حبیبیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بهداشت حرفه ای 212 33622929
خانم نمازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بهداشت محیط 208 33622929
آقای یحیایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول آزمایشگاه 110
دکتر کیانی فیض آبادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول واحد بلایا 208
دکتر زینعلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز جامع سلامت شهید تبیانیان 106 33620127
خانم شبیریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مراقب سلامت مرکز تبیانیان 108 33627105
کاشیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر پذیرش مرکز تبانیان 101
خانم لباف شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول آمار 218 33626664
خانم گرپی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس سلامت خانواده 217
خانم شاهورانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز انقلاب 33624878
شبنم امینی کمرودی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر بهورز خانه بهداشت خطیرکوه
خانم طحانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز اصنافی 33643252
دکتر طاهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز درجزین 33684670
خانم اسلامی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر خانه بهداشت درجزین 33683340
آقای رجبی نسب شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بیماریها 33621866
دکتر حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر دندان پزشک 33621866
خانم کیا شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز فولاد محله 33673435
دکتر تبیانیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز جعفرآبادی شهمیرزاد 33666453
خانم جعفری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر بهورز 33672440
دکتر رشیدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز باقری پور 33621811
خانم آقایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مراقب سلامت 33625332
خانم مزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مراقب سلامت 33625339
آقای رجبی نسب شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بیماریها 33621866
دکتر حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر دندانپزشک 33621877
خانم دکتر کیا شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز فولادمحله 33673435
خانم دکتر تبیانیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز جعفرآبادی شهمیرزاد 33666453
آقای دکتر طاهری فوریت های پزشکی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 2229 31052229
آقای حسینی فوریت های پزشکی کارشناس اورژانس 2238 31052238
آقای فیروز بخت فوریت های پزشکی کارشناس اورژانس 2239 31052239
آقای رشمئی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول دفتر 206 34223352 34223070
آقای کاظمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار معاون بهداشتی 212 34222692
آقای شم ابادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار حراست 201 34222693
خانم حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار معاون درمان 204 34221380
آقای امیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار شکایات درمان 34240027
آقای شم ابادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول نظارت بر مواد غذایی 210 34242513
آقای مهندس پورپناه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس نظارت مواد غذایی 205
خانم چوزوکلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول گسترش شبکه 203 34242512
خانم چگینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول اموزش 220 34245452
خانم محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهداشت مدارس 223 34245452
خانم حاجیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهداشت محیط 222 34238787
آقای ارسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس بهداشت محیط 221
آقای بلوچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس بهداشت محیط 221
دکتر علی بیگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهداشت خانواده 224 34222233
خانم کشمیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس بهداشت خانواده 225
خانم قندالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس بهداشت خانواده 225
آقای صفی الله شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس مسئول تغذیه 226
آقای مهندس صادقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس نظارت بر مواد غذایی 205
آقای عامری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار تکنسین دارویی 229
آقای رشمه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول کار گزینی 218 34242720
خانم کمیلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارگزین 217
آقای قنبری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار تاسیسات 216
آقای عامری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس فناوری اطلاعات 213
آقای تزوال شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهداشت حرفه ای 214 34242514
آقای گلینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول حسابداری 231 34227599
خانم مونسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار حسابدار 233
خانم طاهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار حسابدار 230
آقای دلاویز شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارپرداز 232
آقای شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول آمار 234
خانم عظیمیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول دبیرخانه 215
آقای شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بیماریهای واگیردار 240 34228830
آقای حاتمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بیماریهای غیر واگیردار 241
خانم فلاحی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهورزی 247 34229601
خانم حجتی زاده شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بهداشت دهان و دندان 209
آقای محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول خدمات ونقلیه 202
آقای کمالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول انبار 202
خانم ذاکری فر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار آبدارخانه 228
نگهبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار 235
لیلا اسکندری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مدیر شبکه بهداشت 102 33613067
مریم دوشابچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه متصدی دبیرخانه 123 33613074
فاطمه پورسرتیپ شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت مدارس 107 33612223
مژگان مسگریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت محیط 107 33612223
محبوبه عبدوس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس مسئول بهداشت خانواده 105 33615368
خاتون ابر اهیمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه تکنسین دارویی 105 33615368
سارا صادقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس تغذیه 105 33615368
ملیحه خراسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 105 33615368
زهرا عرب شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس مسئول گسترش شبکه 121 33614813
فاطمه طاهریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بیماریها 121 33614813
رضا خسروجردی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 101 33612223
علی رضا نورالدین شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بیماریها 106 33612223
سعید خبیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت محیط 101 33612223
حمید مونسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مسئول امور عمومی 103 33613084
ایران پهلوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه رئیس امورمالی 103 33613084
مهدی کاشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارپرداز 104 33613084
بهروز کیماسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مسئول کارگزینی 103 33613084
محمد مهدی فیروز جنگ شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس IT 122 33614813
پونه بینشیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مسئول مرکز 109
سیده سمیرا سید جوادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
سمیه آل حسن شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
مریم سهیلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
سکینه زارعی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
فاطمه فاضلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس روان 111 33614812
سعید خبیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت محیط 112 33614814
غزل محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت حرفه ای 118 33612223
رضا دندان فر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس آزمایشگاه 115
زهرا شبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس آزمایشگاه 115
راضیه بابا زاده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس آزمایشگاه 115
علیرضا اشهد شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه دیپلم بهیاری 110 33612106
جعفر ملک احمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه پذیرش 110 33612106
میثم معینیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه نگهبان 116 33612106
حمید رضا عبدوس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه نگهبان 116 33612106
مهدی غیبی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 116 33612106
مائده یوسفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 113
ندا ناظریه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مامای خانواده 114
محرم بیابانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سرپرست [سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2242 33441022-2242
اقای دکتر نداف شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان سرپرست شبکه بهداشت 13
اقای مهندس مولایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان معاون شبکه بهداشت 22
اقای ترابی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول دفتر ریاست 11
خانم مهندس اسکندری زاده شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول بهداشت محیط 21
خانم مهندس شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول کارگزینی 235
خانم مهندس رهایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بهداشت خانواده 19
خانم مهندس مومنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس امار 18
خانم مهندس یوردخانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول گسترش 17
اقای مهندس میرزایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول امور عمومی و خدمات 27
اقای مهندس بلوچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارپردازی 27
اقای مهندس قاسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول بیماری های واگیر داروغیرواگیردار 26
اقای گیلوری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بلایا 26
خانم مهندس اکبری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بهداشت روان 25
خانم مهندس مباشر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بهداشت دهان و دندان و بهداشت مدارس 28
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان 34543153 34543148-34542603
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت 33654367
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری 33654191
مرکز تحقیقات سرطان 2115 33441022
خانم جمالی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی کارشناس ازمایشگاه 623 33654202 33654202
خانم صباغیان آزمایشگاه جامع تحقیقاتی کارشناس ازمایشگاه 624 33654203 33654203
مركز تحقيقات سلامت غذايي نمك 33454841
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 33654187
کتابخانه مرکزی 33654185 33654219
ستاد عتبات دانشگاه ستاد عتبات دانشگاه 250 33654370
دکتر مشیری حوزه امور اجتماعی مشاور ریاست دانشگاه در امور اجتماعی 33442937 33442947
آقای موذن حوزه امور اجتماعی مسئول دفتر امور اجتماعی 33442937 33442947
خانم شیخی حوزه امور اجتماعی کارشناس امور اجتماعی 33442967 33442947
دکتر مشیری دانشکده پردیس بین الملل رئیس پردیس بین الملل 33442937 33442947
آقای موذن دانشکده پردیس بین الملل مسئول دفتر پردیس بین الملل 33442937 33442947
خانم نادری دانشکده پردیس بین الملل مسئول آموزش پردیس بین الملل 33437215 33442947
خانم گرزین دانشکده پردیس بین الملل کارشناس آموزش پردیس بین الملل 33437215 33442974
آقای دریابک دانشکده پردیس بین الملل کارشناس امور دانشجویی پردیس بین الملل 33437215 33442947
مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني 33328502
مرکز تحقیقات فیزیولوژی 33654207
مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي سيستم عصبي 336542218
مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم 33461433-33465721