مدیریت روابط عمومی : زهرا مهدیان      

 

چشم انداز :

روابط عمومي دانشگاه برآن است تا در سال 1404 از بالاترين سطح و برترين جايگاه در بين دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در خصوص اطلاع رساني و شناخت افکار عمومي و نفوذ در آن براي جلب رضايت افکار عمومي از سازمان را داشته باشيم .

مأموريت :

مأموريت روابط عمومي دانشگاه، از طريق اطلاع رساني باكيفيت بالا جهت ارتقاء سلامتي و سعادتمندي جمعيت تحت پوشش دانشگاه و جامعه

تبیین ارزش­ها:

- توجه به اصول اخلاقي

- توجه به روابط عمومي داخلي

- توجه به رسالت دانشگاه

- ارتباط با رسانه ها

- مشاوره مديريت

- اطلاع يابي

- ارتباط مردمي

- مديريت علمي

- توجه به بازخورد

 

برنامه استراتژيك:

  •     توانمندسازي نيروي انساني روابط عمومي
  •     فرهنگ سازي و آموزش همگاني سلامت
  •     توسعه ارتباطات رسانه اي
  •     توسعه ارتباطات مردمي و تكريم ارباب رجوع
  •     تقويت ارتباطات درون سازماني و بهره گيري از پينشهادهاي کارکنان
  •     گسترش پژوهش در زمينه تحليل محتوا و مطالعات افکار عمومي
  •     تقويت فرهنگ اسلامي و گرامي داشت مناسبت هاي ملي – مذهبي
  •     معرفي توانمندي ها و دستاوردها به منظور ارتقاي جايگاه و منزلت سازمان
  •     استقرار روابط عمومي الکترونيک ( e – PR)
  •     بهبود نرخ  پيشنهادات