دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی درمانی استان سمنان

                 

Semnan university of Medical sciences and Health services

 

اعضای شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

نام حوزه : روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی : زهرا مهدیان

سمت در سازمان : مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

رئیس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه

 

نام حوزه : معاونت بهداشتی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : مریم سعیدی

سمت در سازمان : کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی

 

نام حوزه : معاونت غذا و دارو دانشگاه

نام و نام خانوادگی : ساسان عشریه

سمت در سازمان :کارشناس نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و دارو

 

نام حوزه : معاونت اجتمایی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : مریم نصیری

سمت در سازمان :کارشناس معاونت اجتماعی

 

نام حوزه : معاونت درمان دانشگاه           

نام و نام خانوادگی : محمود یحیایی         

سمت در سازمان : رئیس اداره پرستاری دانشگاه  

                

نام حوزه : استانداری

نام و نام خانوادگی : حجت الله یحیایی  

سمت در سازمان : معاونروابط عمومی و امور بین الملل استانداری استان سمنان

 

نام حوزه : خبرگزاری ایرنا استان سمنان

نام و نام خانوادگی : جانعلی فتحی

سمت در سازمان : رئیس خبرگزاری ایرنا استان سمنان

 

نام حوزه : مرکز صدا و سیما استان سمنان   

نام و نام خانوادگی : محمدرضا خطیبی   

سمت در سازمان : مدیر تولید صدا مرکز استان سمنان

 

حوزه : شهرداری سمنان

نام و نام خانوادگی: سیما روشنائی

سمت در سازمان: نماینده شهرداری سمنان

 

حوزه : روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی : علیرضا پیمان خواه

سمت : کارشناس روابط عمومی دانشگاه