دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی درمانی استان سمنان

 

 

آیین نامه شورای پیام رسان سلامت:

 

شیوه نامه تشکیل و فعالیت شورای پیام رسان سلامت.

به منظور عملیاتی سازی راهبردی ارتقای سواد سلامت مردم و اطلاع رسانی در زمینه اولویت دار مندرج در برنامه جامع سلامت استان، شورای پیام رسان سلامت به شرح زیر تشکیل می گردد :

 

ماده 1-هدف ها :

1.     هدفمندی و افزایش سرعت اطلاع رسانی رفتارهای سالم و تسهیلات محیطی نامناسب

2.     ارتقای کیفیت اطلاعات و پیام های ارائه شده

3.     مراقبت از تدام و ارتباط پیام های سلامت، در ابعاد مختلف و در دوره های زمانی گوناگون

4.     حفظ و ارتقای حمایت ذینفعان از برنامه و تشویق (به ویژه مردم)

 

ماده 2- اعضا و وظایف:

1.     مدیر روابط عمومی (رئیس شورا )

2.     کارشناس ارشد معاونت های درمان، بهداشت و غذا و دارو (معادل رابطان برنامه راهبردی دانشگاه در معاونت های مذکور )

3.     کارشناس مسئول آموزش سلامت  (دبیر اطلاع رسانی اخبار و اتفاقات سلامت محور )

4.     کارشناس روابط عمومی (دبیر اطلاع رسانی اخبار و اتفاقات سلامت محور )

5.     نماینده دبیر خانه سیاست گذاری سلامت استان (سایت اطلاع رسانی)

6.     نماینده روابط عمومی استانداری

تبصره 1: این شورا در 20 ام هر ماه تشکیل جلسه می دهد و مطالب را در دو بخش برای عرضه به اصحاب رسانه آماده می کند:

§         صفحه پیام ها و تسهیلات سلامت ویژه مردم

§         صفحه اخبار و اتفاقات سلامت محور استان

تبصره 2: متصل به این جلسه، نشست اصحاب رسانه سلامت استان برگزار می شود تا صفحات (پیام و اخبار) مربوطه به رسانه ها برای انتقال به مردم نهایی شود. در این جلسه حسب مورد مسئولان ذیربط می توانند شرکت کنند.

برنامه ریزی و دعوت افراد غیر عضو، بر عهده روابط عمومی دانشگاه خواهد بود. نشست اصحاب رسانه با حضور افراد زیر تشکیل می شود:

«پیام گزار سلامت صدا و سیما، نماینده روابط عمومی استانداری، مجریان بیل بوردهای شهرستان ها و دهستان ها، خبر گزاری ها، نمایندگی های روزنامه ی سراسری و مطبوعات محلی »

تبصره 3: تعیین و تصویب موضوعات و جدول زمانی حضور کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و سازمان ها برای آموزش مردم در برنامه های رادیو و تلویزیون بر عهده این شورا است که با مشارکت  پیام گزاران سلامت دانشکده ها و معاونت ها صورت می پذیرد.

تبصره 4: دانشکده ها و دیگر معاونت ها و واحدهای دانشگاه در صورت داشتن پیام های سلامتی و اخبار تا 15 هر ماه کتبا به روابط عمومی دانشگاه ارسال می دارند.

تبصره 5: پیام های سلامت فقط توسط معاونت های ذیربط و از طریق پیام گزاران اعلام و در شورا جمع بندی و عملیاتی می شود.

 

ماده 3- فرایند:

1.     تعیین پیام های اصلی توسط معاونت های ذیربط تا قبل از پانزدهم هر ماه

2.     تشکیل جلسه برای جمع بندی و تصمیم گیری نهایی در مورد پیام ها (تا بیستم ماه)

3.     تشکیل جلسه اصحاب رسانه برای انتقال پیام ها (همان روز تشکیل جلسه شورا)

4.     دریافت و جمع آوری پیام های منتقل شده و ارزشیابی آن ها، ارئه گزارش در شورا و هیات رئیسه دانشگاه

 

ماده 4- منابع مالی، انگیزش و نظارت:

1.     شورا موظف است رسانه های برتر در انعکاس پیام ها و اخبار سلامت را سالانه انتخاب و به استانداری معرفی کرده و از آن ها در سطح جامعه قدر دانی نماید.

2.     شورا موظف است هزینه اثر بخش ترین راهکارهای انتقال پیام های سلامت را متناسب با سطح سواد مردم تعیین و به کار گیرد.

3.     شورا موظف است در تامین هزینه های اطلاع رسانی از مشارکت کلیه ظرفیت های استانی دولتی، خصوصی، منابع مالی خیرین و شهرداری ها استفاده نماید.

تبصره 6 : در این مورد از حمایت (اسپانسری) صنایع دوستدار محیط (مثل صنایعی که ایزو 18000 را راه اندازی کرده اند)، دوستدار سلامت (تولید کنندگان مواد غذایی سالم مثل روغن زیتون و ...)، دوستدار خانواده (مثل صنایع تولید کننده وسایل بازی و تفریحی کودک، سینماها و مراکز بازی کودکان و....) استفاده کرد.

4.     شورا موظف است گزارش ارزشیابی ماهانه از عملکرد اصحاب رسانه در مورد پیام ها و اخبار را تهیه و به هیات رئیسه دانشگاه ارائه نماید.

 

ماده 5- نظارت و باز بینی :

 نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان (دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان ) است. آیین نامه پس از بازنگری و تغییرات مورد نظر باید به تصویت هیات رئیسه دانشگاه برسد.