صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   برنامه آموزشی تخصص رشته زنان و زایمان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشی تخصص رشته بیماری های کودکان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشی تخصص رشته بیماری های داخلی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   وظایف و عملکرد اداره تحصیلات تکمیلی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بیمارستان های آموزشی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (1)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (2)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (3)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (4)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (5)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (6)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه دوره آموزشی رشته های تخصصی بالینی (7)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مقررات آزمون گواهینامه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مقررات آزمون دانشنامه تخصصی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه ارزیابی درون ئتنشگاهی دستیاران تخصصی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برگه راهنمای تسویه حساب دستیاران  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ضوابط مربوط به مجوز دریافت مدارک تحصیلی و صئور دان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بخشنامه صدور تاییدیه تحصیلی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ائین نامه دوره آموزشی دوره دکتری تخصصی ( pH.D )  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ائین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استع  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   راهنمای دانش اموختگان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم های ثبت نام کارشناسی ارشد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
18999066 : کل بازدید 7798 : بازدید امروز 0.63 : زمان بارگزاری صفحه 55710 : بازدید این صفحه 24 : بازدیدکنندگان آنلاين