صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   برنامه آموزشي روزانه گروه كودكان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي كار آموزي كودكان مهر 91  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شرح وظايف كارآموزان كودكان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گروه بندي كار آموزان كودكان مهر 91  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه درمانگاه گروه كودكان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كارآموزي و دروس_تئوري_[جراحي مهر_91  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي روزانه گروه زنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي كار آموزي زنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كنفرانس استاجر ها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه هفتگي درمانگاه زنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه روتيشن كارآموزان زنان مهر 91  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   شرح وظايف كار آموزان زنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه فيزيوپاتولوژي قلب در نيمسال اول سال تحصيلي   - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي اورژانس اينترنها.  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي كارآموزان و كارورزان1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي كارآموزان و كارورزان2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي دستياران 1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزشي دستياران2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه ارشد 2تشريح  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه ارشد تشريح دوره 3  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كلاسي دانشجويان ارشد و دكتري اعضاي محترم هي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم 1  - 236649 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم 2  - 282053 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم 3  - 199485 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم تعهد نامه عدم اشتغال به کار  - 58340 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چهت یابی  - 365129 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
20063155 : کل بازدید 289 : بازدید امروز 0.44 : زمان بارگزاری صفحه 57232 : بازدید این صفحه 13 : بازدیدکنندگان آنلاين