صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   آموزش بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   اهداف برنامه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   اهداف برنامه2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهبود تغذيه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت حرفه اي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت دهان و دندان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت روان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت محيط  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بهداشت مدارس  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   تنظيم خانواده  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   سلامت سالمندان1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   سلامت سالمندان2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   سلامت كودكان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   سلامت مادران  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شناخت منطقه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شناخت نظام شبكه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مبارزه با بيماريها1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مبارزه با بيماريها2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مبارزه با بيماريها3  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   معاینه_و_برخورد_با_بیماران_در_محیط_کار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آشنايي با  نظام سلامت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کارورزی  - 6455765 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   Salamate madaran-2  - 10168720 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه سلامت سالمندان و میانسالان  - 8609189 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
19571642 : کل بازدید 2397 : بازدید امروز 0.65 : زمان بارگزاری صفحه 56555 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين