صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   log_book_كارآموزان_زنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   log_book_كودكان_اينترن  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   log_bookدستياران_زنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   Logbook_pediatrics  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   Logbook_دستیاران_داخلی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   كارآموزان_جراحي_log_book_  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   كارآموزان_كودكانl_og_book  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   كارورزان_جراحي_log_book_  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 2   Biografy_dDaneshkadeh  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   روماتولوژي مقيمي 2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   كارورزي عفوني ويرايش شده21  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ويرايش شده كارآموزان عفوني2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كارآموزان كودكان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كلينيك کودکان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   زمانبندي برنامه آموزشي گروه كودكان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شرح وظايف كارآموزان-کودکان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کودکان- گروه بندي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ارتوپدي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ارولوزي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كارآموزي ودروس تئوري واحدجراحي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه كنفرانس اساتيد گروه جراحي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طرح درس فرهنگ وتمدن اسلامي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   کتب جدید  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   physiology1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   physiology2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طرح درس مهندسی ژنتیک عملی 1 واحد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طرح درس مهندسی ژنتیک تئوری 2 واحد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طرح درس ژنتیک پزشکی دانشجویان علوم آزمایشگاهی تئو  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طرح درس ژنتیک پزشکی پزشکی عمومی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دروس تئوري كارآموزان ENT مرداد- شهریور 91.docx  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه آموزش عملی دانشجويان بخش ENT.doc  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فیزیوپاتولوژی کلیه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طرح_درس_خانم_دكتر_قهرمانفرد_1391  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فيزيولوژي_1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فيزيولوژي2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه_آموزشي_دستياران_داخلي  - 55808 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه_آموزشي_دستياران_زنان_و_زايمان-مهر  - 22441 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه_روتيشن_دستياران_كودكان  - 13249 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه_كلاسهاي_اساتيد_جهت_دستياران_داخلي_نيمه_دوم_  - 55808 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   روتيشن كارآموزان در بخش زنان (بهمن - اسفند91 )  - 49664 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه آموزشي دانشجويان گروه زنان (بهمن - اسفند 9  - 20839 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه زمان بندی کارآموزان زنان در ایام هفته  - 29696 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه کنفرانس دانشجویان استاجر زنان و زایمان در د  - 71680 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   شرح وظايف كارآموزان  - 27136 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   EMBR  - 2697536 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   OVIDMD  - 1818966 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   كارآموزي_جراحي  - 45784 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برنامه_تئوری_كارآموزان_كودكان_فروردین_92  - 24259 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   زمانبندي برنامه هاي آموزشي گروه كودكان  - 32256 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   شرح_وظایف__کاراموزان_کودکان  - 36864 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   روش_ارزشيابي__کارآموزان_کودکان  - 11235 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   گروه_بندي_كارآموزان_كودكان_در_فروردین_92  - 48128 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
19571653 : کل بازدید 2408 : بازدید امروز 0.80 : زمان بارگزاری صفحه 56556 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين