صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   فرم ثبت نام  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   فرم گزارش عملکرد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   شناسنامه آموزشی کارکنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   فرم ثبت نام آزمون مهارت های هفتگانه فن آوری اطلاعا  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   دوره توجیهی بدو خدمت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   برنامه استراتژیک بودجه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   فرايند بودجه ريزي عملياتي در بيمارستان نمونه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   استقرارنظام بودجه ريزي عملياتي در بخش بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   آشنايي با نقش حسابداري مديريت در محيط در حال تغيير  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   شرح طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   فرم عملکرد هزینه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   فرم عملكرد هزينه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   آمار شاخصهای دانشگاه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   شاخصهای بودجه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون مديريت خدمات كشوري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون دیوان محاسبات  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون تنظیم بخشی از مقرربات مالی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون بودجه 88  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   چك ليست نظارتي هزينه اي( word)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   چك ليست هزينه اي( Excell)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   چك ليست نظارتي طرحهاي تملك  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   فرم درخواست کار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   دستورالعمل حامل های انرژی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   Energy  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   آگهی پذیرش بهورز واستخدام پیمانی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   آگهی استخدام پیمانی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   برگ درخواست شغل بهورزي از دانشگاه علوم پزشكي و خدم  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   برگ درخواست شغل از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدا  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   حامل های انرژی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   دستورالعمل  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون بودجه 88  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون بودجه سال 1389  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   اعتبارت مصوب استانی سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   خلاصه بودجه استانی سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   درآمد های استانی سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   ردیف موضوع جدول شماره 7  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   قانون بودجه سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   ضوابط اجرائي بودجه سال 1389  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   ضوابط اجرائی بودجه سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   برنامه استراتژیک  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



   بودجه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1



عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
17257847 : کل بازدید 13721 : بازدید امروز 0.52 : زمان بارگزاری صفحه 54051 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين