صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   فرم ثبت نام  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم گزارش عملکرد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شناسنامه آموزشی کارکنان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم ثبت نام آزمون مهارت های هفتگانه فن آوری اطلاعا  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دوره توجیهی بدو خدمت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه استراتژیک بودجه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرايند بودجه ريزي عملياتي در بيمارستان نمونه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   استقرارنظام بودجه ريزي عملياتي در بخش بهداشت  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آشنايي با نقش حسابداري مديريت در محيط در حال تغيير  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شرح طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم عملکرد هزینه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم عملكرد هزينه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آمار شاخصهای دانشگاه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شاخصهای بودجه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون مديريت خدمات كشوري  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون دیوان محاسبات  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون تنظیم بخشی از مقرربات مالی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون بودجه 88  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست نظارتي هزينه اي( word)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست هزينه اي( Excell)  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   چك ليست نظارتي طرحهاي تملك  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم درخواست کار  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل حامل های انرژی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   Energy  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آگهی پذیرش بهورز واستخدام پیمانی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آگهی استخدام پیمانی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برگ درخواست شغل بهورزي از دانشگاه علوم پزشكي و خدم  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برگ درخواست شغل از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدا  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   حامل های انرژی  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   دستورالعمل  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون بودجه 88  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون بودجه سال 1389  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   اعتبارت مصوب استانی سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   خلاصه بودجه استانی سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   درآمد های استانی سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ردیف موضوع جدول شماره 7  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   قانون بودجه سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ضوابط اجرائي بودجه سال 1389  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ضوابط اجرائی بودجه سال 1390  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   برنامه استراتژیک  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   بودجه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
20060152 : کل بازدید 16990 : بازدید امروز 0.46 : زمان بارگزاری صفحه 57228 : بازدید این صفحه 13 : بازدیدکنندگان آنلاين