صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   چکيده پرسشنامه طرح تحقيقاتي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم درخواست پاداش چاپ مقاله  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   پرسشنامه طرح تحقيقاتي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   مشخصات نوت بوک  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   سما  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آئين نامه اجرايي ارتقاء اعضاي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   ارزيابي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آيينامه اداري واستخدامي اعضاي هيئت علمي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   تسیهلات ويزه فرزندان  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   adsl  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH1  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH2  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH3  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH4  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH5  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH6  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   RAH7  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   آیین نامه ارتقا مهر 91  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 1   فرم هاي ثبت نام کارشناسي ارشد  - 67260 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم اخذ تعهد محضري از دستياران آزاد  - 16948 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم اخذ تعهد محضري از دستياران مناطق محروم  - 17055 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تسیهلات ويزه فرزندان اعضاي هيئت علمي  - 2441619 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم هاي ثبت نام کارشناسي ارشد  - 67094 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   احتساب مرخصي ذخيره شده اعضاي محترم هيئت علمي از زم  - 288078 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آيين نامه اداري استخدامي  - 13303259 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آيين نامه ارتقاي اهضاي هيئت علمي  - 14604657 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آيين نامه محروميت از مطب  - 2490503 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   برقراري پايه هاي ايثارگري  - 79816 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   درخصوص انجام تعهدات قانوني فارغ التحصيلان رشته هاي  - 385483 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورالعمل ترفيع سالانه  - 529203 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم ارتقاء ساليانه اعضاي محترم هيئت علمي  - 144384 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   معافيت پرداخت حق بيمه خدمات درماني افراد تحت تكفل   - 12122 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تسهیلات برای فرزندان اعضای هیئت علمی  - 180654 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم تعهدات دستياران دندانپزشكي  - 861772 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم هاي ثبت نام ناپيوسته 1392  - 1016213 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آيين نامه بورس تحصيلي خارج از كشور  - 1478904 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم_شماره_12  - 18612 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني  - 23662 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آيين نامه تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي  - 387417 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرآیند ارتقاء اعضای هیات علمی  - 170296 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرآیند جذب اعضای هیات علمی  - 24080 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   Made  - 177828 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
18985676 : کل بازدید 17735 : بازدید امروز 0.76 : زمان بارگزاری صفحه 55669 : بازدید این صفحه 14 : بازدیدکنندگان آنلاين