صفحه اصلي > مرکز دانلود > دانلودها 


برنامه ها
   دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي  - 5315072 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تفاهم نامه مشترك سال 1391  - 3331072 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   zarayeb1391  - 210432 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست بازنگري شده92 آمار  - 36970 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست بازنگري شده92 -آمارعملكرد خانه بهداشت  - 94516 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست بازنگري شده92 آمار عملكرد مركز بهداشتي درم  - 73002 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   چك ليست بازنگري شده92 عملكرد واحد ستادي شهرستان  - 93186 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعرفه 92 ويرايش اول  - 46716 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   آیین نامه اجرای برنامه کارانه در مراکز بهداشتی درم  - 23494 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم گزارش درآمد92  - 45864 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعرفه خدمات دندانپزشكي در مراكز بهداشتی درمانی تاب  - 125971 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   tafahom 92  - 2067593 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   tafahom92 الحاقيه  - 276008 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعرفه سال 92ويرايش دوم  - 43660 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم_ارسالي_ووصولي__  - 12070 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   شرح وظايف كاركنان در پايگاه مجري برنامه پزشك خانوا  - 2529521 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   ليست فارسي داروهاي پزشك خانواده 92  - 37289 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   فرم_دندانپزشكي_  - 32760 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   تعرفه سال 92ويرايش سوم  - 53876 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0   دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي  - 653824 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 0عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
19554759 : کل بازدید 12919 : بازدید امروز 0.62 : زمان بارگزاری صفحه 56528 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين