صفحه اصلي > همایش ها و سمینارها > نمایش همایش ها و سمینارها 
نمایش همایش ها و سمینارها
 
كنفرانس هاي دانشگاه در خرداد 1393

مقرر گرديده برنامه هاي زير كه توسط مركز آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه مجوز آن صادر گرديده در تاريخ هاي تعيين شده در خرداد ماه برگزار گردد:

كنفرانس رويكردهاي نوين در گفتاردرماني جهت پزشكان عمومي و كارشناسان و كارشناسان ارشد گفتار درماني 4 خرداد ماه 93 سالن دانشكده توانبخشي واقع در مجتمع پزشكي توسط دانشكده توانبخشي با امتياز آموزش مداوم برگزار خواهد گرديد.

كنفرانس روش هاي نوين فيزيوتراپي جهت متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي، دكترا فيزيوتراپي، كارشناسان و كارشناسان ارشد فيزيوتراپي و كاردرماني5 خرداد ماه  93سالن دانشكده توانبخشي واقع در مجتمع پزشكي توسط دانشكده توانبخشي با امتياز آموزش مداوم برگزار خواهد گرديد.

كنفرانس ادواري در زمينه راديولوژي-MRI 10 خرداد 93 در سالن آمفي مركز آموزشي درماني كوثر جهت كارشناس و كارشناس ارشد و كاردان راديولوژي با امتياز آموزش مداوم برگزار خواهد گرديد.

كنفرانس مصرف منطقی داروها جهت پزشكان عمومي و متخصصين مختلف و..... 18 خرداد ماه 93 توسط بيمارستان شفاء تامين اجتماعي سمنان در سالن بيمارستان با امتياز آموزش مداوم برگزار خواهد شد.

كنفرانسهای حرفه ای پرستاران و راهکارهای توسعه آن توسط سازمان نظام پرستاري جهت گروه هاي پيراپزشكي در تاريخ 22 خرداد ماه 93 در سالن امام رضا( ع ) مركز آموزشي درماني اميرالمومنين ع با امتياز آموزش مداوم برگزار خواهد شد.

سمينار آشنايي با جراحي هاي آندوسكوپيك (Minimal Invasive Surgery در سالن همايش از تاريخ 28 الي 29 خرداد ماه 93 جهت گروه هاي تعيين شده با امتياز آموزش مداوم به صورت ويدئو كنفرانس در سمنان دامغان گرمسار برگزار ميشود.
 
مشمولين آموزش مداوم جامعه پزشكي با مراجعه به سايت زير در برنامه ها ثبت نام و سپس شركت نمايند.   semnan.ircme.ir

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
18991428 : کل بازدید 162 : بازدید امروز 0.30 : زمان بارگزاری صفحه 37015 : بازدید این صفحه 24 : بازدیدکنندگان آنلاين