صفحه اصلي > حوزه ریاست > حراست > IT > صدور کارت شناسایی 
صدور کارت شناسایی
 
مدارک شناسایی جهت صدور کارت شناسایی پرسنلی:
1- اسکن عکس رنگی 3*4
2- اسکن آخرین حکم کارگزینی
3- اسکن کارت شناسایی قبلی
ارسال مدارک فوق بصورت پیام اتوماسیون به کارشناس مربوطه اداره حراست (کارت شناسایی جهت پرسنل طرحی و شرکتی صادر نمیگردد)
 
تحویل کارت شناسایی پرسنلی:
پرسنل محترم بعد از کسب اطلاع از صدور کارت شناسایی خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و همسر و کارت شناسایی قبلی جهت دریافت کارت صادر شده خود شخصا اقدام نمایند
 
صدور کارت شناسایی بازرسی:
جهت صدور کارت شناسایی بازرسی، مدارک ذیل بصورت مکاتبه در اتوماسیون اداری با معاونت مربوطه صادر میگردد:
1- اسکن عکس رنگی 3*4
2- کد ملی بازرس
3-سمت بازرس
4- منطقه بازرسی
5- اسکن کارت بازرسی قبلی
 
تحویل کارت شناسایی بازرسی:
بازرسان محترم بعد از کسب اطلاع از صدور کارت شناسایی خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و همسر و کارت شناسایی بازرسی قبلی جهت دریافت کارت صادر شده خود شخصا اقدام نمایند.
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
21926962 : کل بازدید 5417 : بازدید امروز 0.57 : زمان بارگزاری صفحه 444 : بازدید این صفحه 6 : بازدیدکنندگان آنلاين