صفحه اصلي > دانشکده ها > دانشكده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده پیراپزشکی آرادان > سرپرست و پرسنل 
سرپرست و پرسنل
 

سرپرســـــــت دانشــــــکده  :  آقای دکتر بهرام قدس

 

کارشـــــــناس مسئول آموزش :  خانم مژگان سراجی

 

کارشـــــــناس امور دانشجویی :  آقای مرتضی نادری

 

کارشــــــناس فناوری اطلاعات :  آقای مهندس مهرداد پیوندی

 

کارشــــــــــــناس آزمایشگاه :  خانم هانیه تابان

 

دبیـــــــرخانه و بایـــــــگانی :  خانم مهندس زهره بیگلری

 

ســـــمعی بــــصری و کتابخانه :  خانم مهندس سعیده زرین کمر

 

اعضـــــــاء هیئـــــــت علمی :  خانم مهندس زهرا سلیمانی – خانم مهندس سمیرا یوسف زاده 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
21917327 : کل بازدید 9127 : بازدید امروز 0.56 : زمان بارگزاری صفحه 7380 : بازدید این صفحه 15 : بازدیدکنندگان آنلاين